Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Album rodzinny - Obiekty; wernisaż wystawy Agnieszki Moniki Mazur

Agnieszka Monika Mazur - studentka V roku Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w grafice i fotografii. W swoim dorobku ma obiekty z cyklu "Album Rodzinny" zrealizowane w Galerii Białej w Lublinie. W ramach IV Dni Starego Miasta zaprezentowała w Teatrze Starym obiekty pt. "Mnisi".
Fotografie z wystawy autor: Joanna Zętar 21 fot., Archiwum Foto TNN, 2003_1