Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Akcja Studnia

wspomnienia o zydowskiej dzielnicy lubelskiej
Członkowie Akademii Obywatelskiej rozdawali wodę przypadkowym przechodniom i opowiadali o przedwojennej dzielnicy żydowskiej Lublina. "O tym co było kiedyś, o Szerokiej, Krawieckiej, Jatecznej, Mostowej, Wąskiej, o R., F. , o S. i jej sąsiadce, o kapeluszniku Ch. i jego trojgu dzieciach i o G., która sprzedawała cukierki na wagę". W dzielnicy żydowskiej najprawdopodobniej funkcjonowało kilka studzienek - zdrojów ulicznych - z których czerpano i sprzedawano (na wiadra) wodę. Dwie z nich stały, jedna na początku a druga na końcu nieistniejącej już ulicy Szerokiej (biegła tuż pod zamkiem). Jedna ocalała, stoi na placu manewrowym PKS. Akcja była działaniem podsumowującym czerwcowy cykl spotkań, na których zajmowaliśmy się dzielnicą żydowską w Lublinie.