Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Akademia Teatralna

Idea Akademii Teatralnej wzięła się z wiary w siłę teatru i mozliwości jakie stwarza ta dziedzina sztuki w sferze budowania wrazliwości i otwartości na świat. Akademia Teatralna to efekt współpracy róznych teatrów, zarówno repertuarowych jak i nierepertuarowych. Inicjatywie tej przyświecają głównie cele wychowawcze realizowane przez wykłady, spotkania, dyskusje, przedstawienia, warsztaty, sesje, prezentacje przedstawień zarejestrowanych na taśmie video. W programie: projekcja spektaklu Teatru Telewizji "Do piachu" reż. Kazimierz Kutz - spotkanie z Tadeuszem Nyczkiem i Jerzym Koenigiem