Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

A city of my dream na Żmigrodzie

Kolejna krok ku rewitalizacji Żmigrodu - A CITY OF MY DREAMS

Kolejna krok ku rewitalizacji Żmigrodu - A CITY OF MY DREAMS

Miejsce: Lublin, Ul. Żmigród
Początek akcji: 23 lipca (czwartek), godz. 13:00

„Stwórzmy miasto naszych marzeń!” Tak Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw zaprasza mieszkańców Lublina do wspólnej akcji. Partnerem akcji jest Dom Słów.

Uczestnicy międzynarodowej wymiany „A city of my dreams” z Polski, Niemiec, Rumunii i Turcji przygotowują specjalnie z myślą o ulicy Żmigród ławki i kwietniki. Główną ideą tego projektu jest poszerzenie świadomości urbanistycznej uczestników poprzez przybliżenie wizji „miast dla ludzi” propagowanej przez Jana Gehla.
.
W czwartek 23 lipca od godziny 13:00 zainstalują na Żmigrodzie efekty swojej pracy. 

Tego dnia chcą też zaprosić mieszkańców Lublina do wspólnej akcji. Pokażą w jaki sposób wykonać kwietniki, które przy niewielkim nakładzie pracy upiększają przestrzenie miejskie. Specjalną atrakcją będą gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży przygotowane przez międzynarodową grupę uczestników wymiany.

W dniach 18-25 lipca, w ośrodku Dom Nasutów odbywa się wymiana młodzieżowa, finansowana w ramach programu Erasmus+. Biorą w niej udział młodzi ludzie z Polski, Niemiec, Turcji i Rumunii. Myśl przewodnią spotkania stanowi tematyka architektury i planowania przestrzennego.

W Lublinie rok 2014 został ogłoszony rokiem Jana Gehla. Jest to duński architekt i urbanista, który propaguje ideę przekształcania miast w miejsca przyjazne ludziom . Główną ideą tego projektu jest poszerzenie świadomości urbanistycznej uczestników poprzez przybliżenie jego wizji „miast dla ludzi”.

W trakcie wymiany, młodzież zapoznaje się z założeniami wizji Jana Gehla, ale także ma możliwość zaprojektowania własnych przestrzeni publicznych w programie do modelowania 3D SketchUp (po krótkim szkoleniu pod okiem trenerów). Jako jedno z działań w ramach projektu planowane jest także  zorganizowanie happeningu na ulicach Lublina.

W ramach zajęć projektowych uczestnicy wymiany stworzą kwietniki oraz ławki, które następnie zostaną postawione na ulicy Żmigród. Planowane jest również przygotowanie kilku kwietników wspólnie z lokalnymi mieszkańcami w trakcie happeningu, a także gry i zabawy integracyjne prowadzone przez uczestników wymiany. Dzięki temu uczestnicy wymiany będą mogli sami przyczynić się do tworzenia miasta przyjaznego ludziom w myśl idei Jana Gehla.

Więcej o projekcie „A city of my dreams”

Czekamy na Was!

 

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

MIASTO DLA LUDZI. CHCĄ OŻYWIĆ UL. ŻMIGRÓD

http://lublin.tvp.pl/20959591/miasto-dla-ludzi-chca-ozywic-ul-zmigrod

 

Żmigród ukwiecony na międzynarodowo

http://moje.radio.lublin.pl/zmigrod-ukwiecony-na-miedzynarodowo.html

 

Żmigród: Młodzi upiększają ulicę. Też możesz!

http://lublin.eska.pl/poznaj-miasto/zmigrod-mlodzi-upiekszaja-ulice-tez-mozesz/13419