Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

1dzienLBN

1dzienLBN

Ten rok dla Lublina był przełomowy. Stał się miejscem szczególnie ważnym na mapie świata. To tutaj swoje kroki skierowali uchodźcy ze wschodu (z Syrii, Afganistanu, Ukrainy...). Chcemy poprosić dawnych i nowych mieszkańców, aby pokazali jeden dzień ze swojego życia.

Цей рік був для Любліна переломним. Місто стало особливо важливим на мапі світу. Це сюди спрямували свої кроки біженці зі сходу (із Сирії, Афганістану, України...). Ми хочемо попросити старожилів і новоселів показати один день зі свого життя.

Czytaj więcej

Prezentacja pracownika Ośrodka podczas konferencji "Dzieci - najmłodsze ofiary wojny. W 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny"

Prezentacja pracownika Ośrodka podczas konferencji "Dzieci - najmłodsze ofiary wojny. W 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny"

25 listopada w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał – oddziale Muzeum Zamojskiego odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. Dzieci - najmłodsze ofiary wojny. W 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny towarzysząca wernisażowi wystawy o tym samym tytule i jednocześnie inaugurująca w Zamościu uroczystości z okazji 80. rocznicy wysiedleń.

Czytaj więcej

Wystawa Akcja Reinhardt. Fotografie

Wystawa Akcja Reinhardt. Fotografie

Akcja „Reinhardt” to nazwa niemieckiego planu mającego na celu wymordowanie wszystkich europejskich Żydów na okupowanych przez hitlerowskie Niemcy terenach Polski. Początkiem akcji była likwidacja lubelskiego getta na Podzamczu, w nocy z 16 na 17 marca 1942 roku. W Lublinie znajdował się także sztab całej operacji. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę tych tragicznych wydarzeń.

Czytaj więcej

Historia mówiona na scenie – warsztaty teatralne

Historia mówiona na scenie – warsztaty teatralne

Jak opowiadać historię, zwłaszcza taką, która ma swój ciężar? Jak słuchać i przekazywać wspomnienia osób, które były świadkami (-kiniami) lub uczestnikami(-iczkami) trudnych zdarzeń, wielkich tragedii?

Jak tworząc sztukę nie budować przytłaczających pomników, jak korzystać ze wzruszenia, rozwijać wspólnotę słuchających, ale i pragnących lepszego świata twórców i twórczyń? Jak opowiadać o wojnie, cierpieniu, przesiedleniach w czasie, gdy one wciąż dzieją się tuż obok?

W trakcie warsztatów teatralnych przedstawiono sposoby twórczej pracy z ważnym materiałem historycznym. Punktem wyjścia do naszych działań były relacje historii mówionej dotyczące Zagłady Żydów, nagrane i zgromadzone w archiwum Ośrodka  Brama Grodzka – Teatr NN.

Warsztaty odbyły się w dniach 18–20 listopada 2022 w Ośrodku  Brama Grodzka – Teatr NN, ul. Grodzka 21 w Lublinie.

Czytaj więcej

Warsztaty flash fiction z Maciejem Tuorą

Warsztaty flash fiction z Maciejem Tuorą

Jak krótka może być proza? Flash fiction to sztuka pisania bardzo krótkich opowiadań. To idealny gatunek w czasach, gdy minutowe wideo w mediach społecznościowych potrafi mieć fabułę dobrego filmu, a my opowiadamy o swoim życiu w krótkich Stories, które znikają po 24 godzinach czy na slamach, gdzie jedna opowieść trwa od 3 do 5 minut. I najważniejsze: flash fiction można się nauczyć.

Termin: 5 listopada 2022 r., godz. 11:00 - 14:00
Miejsce: Lublin, Dom Słów, ul. Królewska 17

Czytaj więcej

Prezentacja działań Pracowni Historii Mówionej podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Усна історія: теорія, практика та перспективи

Prezentacja działań Pracowni Historii Mówionej podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej Усна історія: теорія, практика та перспективи

W dniach 25-26 października 2022 w formie zdalnej odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Усна історія: теорія, практика та перспективи zorganizowana przez Obwodową Bibliotekę Naukową w Winnicy i Uniwersytet Pedagogiczny w Winnicy.

Czytaj więcej

Seminarium eksperckie „Żydowskie cmentarze w polskim krajobrazie kulturowym (region Lubelszczyzny)”

Seminarium eksperckie „Żydowskie cmentarze w polskim krajobrazie kulturowym (region Lubelszczyzny)”

W dniach 23 i 24 października 2022 odbyło się seminarium eksperckie „Żydowskie cmentarze w polskim krajobrazie kulturowym (region Lubelszczyzny)” organizowane przez European Jewish Cemeteries Initiative (UE), Katedrę Kultury i Historii Żydów UMCS oraz Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" (Polska).

Czytaj więcej

Scena Poetycka Vol. 1: slam + spoken word

Scena Poetycka Vol. 1: slam + spoken word

Po majowej Lubelskiej Scenie Poetyckiej powrócono z jesienną Sceną Poetycką! Jest to cykl trzech jednodniowych festiwali, które odbędą się w Lublinie we wrześniu, październiku i listopadzie.

Swoje wydarzenia kierowaliśmy do osób, które interesują lub chcą zainteresować się literaturą i tym, co wokół; do tych, którzy pragną spróbować swoich sił w tworzeniu lub szukają sposobów na wyrażenie siebie. Lublin  stanie się Europejską Stolicą Młodzieży, dlatego jesienną Scenę Poetycką w sposób szczególny dedykowaliśmy uczennicom i uczniom, studentkom i studentom oraz osobom do 30 r.ż.

Termin: 30 września, start o godzinie 18. Miejsce: Lublin, Dom Słów (ul. Królewska 17)

18:00 - Spotkanie z Rudką Zydel
20:00 - Slam
W trakcie trwania wydarzenia - wystawa kolaży poetyckich Katarzyny Kozak

Czytaj więcej

Misterium Dzwonu św. Michała

Misterium Dzwonu św. Michała

Misterium Dzwonu jest wydarzeniem organizowanym przez Lubelską Trasę Podziemną (Ośrodek "Brama Grodzka Teatr – NN") i Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie. Pierwsze Misterium odbyło się w 2001 roku. Wtedy to, w dzień dawnego patrona miasta – św. Michała Archanioła – na Placu po Farze, na nowo zabrzmiał dzwon jego imienia, na co dzień znajdujący się w Muzeum Archidiecezjalnym na Wieży Trynitarskiej. Od tamtego momentu co roku staramy się przypominać o nieistniejącej już lubelskiej Farze i jej patronie - św. Michale Archaniele.

Czytaj więcej

Powrót książek do dawnej Jesziwy Mędrców Lublina

Powrót książek do dawnej Jesziwy Mędrców Lublina

 23 września 2022 roku (piątek) do Lublina wróciły dwie książki wchodzące kiedyś w skład Cyfrowej Biblioteki Jesziwy biblioteki i po ponad 80 latach znajdą się ponownie w dawnej Jesziwie Mędrców Lublina. Z tej okazji w dawnej Jesziwie na ulicy Lubartowskiej 85 odbyły się uroczystości. Była to wyjątkowa i niezwykle symboliczna uroczystość, podczas której przedstawiciel Freie Universität w Berlinie, Stephan Kummer, przekazał książki na ręce przedstawicielek lubelskiej Gminy Żydowskiej – rabinki Małgorzaty Kordowicz oraz pani Józefiny Ciepieli Bakall. 

Czytaj więcej

Wydarzenia

Informacje

Projekty

Roczne archiwum wydarzeń