Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Była to reakcja na popularność „Solidarności”, mająca zdusić siłą opozycję. W czasie trwania stanu wojennego zginęło sto kilkadziesiąt osób, a tysiące było represjonowanych.

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w ciągu kolejnych lat upamiętnia to wydarzenia, organizując działania w przestrzeni miejskiej.

Czytaj więcej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność"

http://teatrnn.pl/kalendarium/sites/default/files/imce/20/200802061507030.okladka_kolor_copy.jpgMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie. Miejsca - Pamięć - Współczesność". Konferencja została zorganizowana przez Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej Instytutu Filologii Polskiej KUL i Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projektu: „Wspólpraca Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego" Interreg IIIA/TACIS CBS.

Celem projektu realizowanego od maja 2006 roku do grudnia 2007 roku było rozszerzenie kontaków pomiędzy uniwersytetami oraz innymi ośrodkami zajmującymi się popularyzowaniem szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej

Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (9.11.2006)

9 listopada (czwartek) 2006 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował Marsz Pamięci z okazji 64. Rocznicy likwidacji getta na Majdanie Tatarskim. W tym dniu upamiętniono także niewinne ofiary Zagłady - dzieci z żydowskiej Ochronki przy ul. Grodzkiej 11.

Do udziału w wydarzeniu, jak co roku, zaproszono do współpracy uczniów lubelskich szkół.

Czytaj więcej

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2006)

29 września jest dniem dedykowanym św. Michałowi Archaniołowi, historycznemu patronowi miasta Lublina, a także dawnej Fary.

Jedną z "pamiątek", które zachowały się po kościele farnym jest dzwon - dzwon sw. Michała przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej.

Czytaj więcej

Taboriada

Podczas pierwszej edycji Lubelskich Spotkań z Kultura Romów "Taboriada" była prezentowana plenerowa wystawa fotografii Andrzeja Polakowskiego "Pożegnanie Taboru" przygotowana przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Czytaj więcej

Piąte spotkanie Forum Kultury Przestrzeni – plac Dworcowy i okolice

Piąte spotkanie Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni odbyło się w czwartek 22 czerwca 2006 roku w Trybunale Koronnym

Organizatorzy spotkania: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Forum Kultury Przestrzeni

Spotkanie pod nazwą Przyszłość pl. Dworcowego i okolic dworca PKP było poświęcone okolicom placu Dworcowego, który jest jedną z najbardziej zaniedbanych części miasta. Spotkanie miało charakter konsultacji i wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi środowiskami.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła Ewa Kipta, pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju, specjalistka do spraw rewitalizacji, autorka Lokalnego Planu Rewitalizacji Lublina.

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

Informacje

Projekty

Roczne archiwum wydarzeń