Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

10. rocznica śmierci Mirosława Dereckiego – spotkanie w TNN

24 czerwca 2008  w Ośrodku „Brama Grodzka- Teatr NN” miało miejsce spotkanie poświęcone pamięci Mirosława Dereckiego. Odbyło się ono w 10. rocznicę Jego śmierci.

           Jak napisał nazajutrz obecny na spotkaniu Grzegorz Józefczuk z lubelskiej „Gazety Wyborczej”: Bardzo sympatyczny wieczór przygotował wczoraj Ośrodek „Brama Grodzka – Tetar NN” w 10. rocznicę śmierci Mirosława Dereckiego (1936 – 1998), dziennikarza i pisarza wielkiej postaci lubelskiej kultury. Był niezwykłym kronikarzem swoich czasów, zachował w swych reportażach aurę dawnego Lublina i Kazimierza. Wczoraj wspominali go znajomi i przyjaciele. Ośrodek zaprezentował internetową witrynę o Mirosławie Dereckim (adres www.miroslawderecki.tnn.pl)

 

Gościem honorowym spotkania była Ewa Mościbrodzka- Derecka

Gościem honorowym
spotkania była
Ewa Mościbrodzka- Derecka

 

 

Waldemar Michalski z redakcji „Akcentu”

przywoływał w pamięci portrety Mirka

jako człowieka  , pisarza   

oraz jego walkę z chorobą 

Ireneusz Bieniaszkiewicz
ciepło wspominał przyjaciela 

 

 

Edward Dmoszyński, przewodniczący

Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia

Dziennikarzy Polskich, wspominał

redakcyjne spotkania z Mirkiem

 

Maria Kozioł z Lubartowskiego

Towarzystwa Regionalnego

zapowiedziała wydanie wspomnień

Dereckiego o Lubartowie

 

Anna Kaczkowska z Radia Lublin opowiedziała

garść anegdot ze spotkań w Mirkiem 

 

Hanna Wyszkowska zachwycała się opisami

Lublina zawartymi w „Weekendzie wspomnień” 

Niespodzianką spotkania była rozmowa telefoniczna

z Janem Pic de Replonge, kuzynem Mirka

od lat mieszkającym w Niemczech. Rozmawia Dominika Majuk

 

 

Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka

"Brama Grodzka- Teatr NN" o tym, dlaczego

chcemy pamiętać o Mirku