Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubliner Reunion 2023 / Zjazd Lublinerów 2023 (2.07.2023-7.07.2023)

Lubliner Reunion 2023 / Zjazd Lublinerów 2023 (2.07.2023-7.07.2023)

Lublinerzy to potomkowie lubelskich Żydów, mieszkający obecnie w różnych rejonach świata. Ich rodziny wyemigrowały z Lublina w rozmaitych okolicznościach: przed II wojną światową, szukając poprawy sytuacji ekonomicznej lub, już w czasach powojennych, w wyniku prześladowań i nagonki politycznej. W lipcu tego roku spotkają się ponownie w Lublinie. Łączą ich poszukiwania rodzinnych korzeni i identyfikacja z miejscem pochodzenia.

Czytaj więcej

Zostań wolontariuszką/wolontariuszem podczas Zjazdu Lublinerów 2023

Zostań wolontariuszką/wolontariuszem podczas Zjazdu Lublinerów 2023

Podczas Lubliner Reunion 2023 organizowanego przez Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN zbierze się międzynarodowe grono gości, których rodziny związane są z Lubelszczyzną. Z tej okazji przygotowano bogaty program pełen spotkań, dyskusji, wycieczek, warsztatów, prelekcji i wydarzeń artystycznych poświęconych zróżnicowanym zagadnieniom dotyczącym przeszłości i współczesności żydowskiego Lublina.

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN poszukiwał wolontariuszy do pomocy przy organizacji Zjazdu Lublinerów 2023 / Lubliner Reunion 2023.

Czytaj więcej