Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Sztuka Pamięci: Kiełsznia” - 100. rocznica urodzin Stefana Kiełszni (1911–1987)

    „Sztuka Pamięci: Kiełsznia” to cykl interdyscyplinarnych działań edukacyjno-artystycznych skoncentrowanych wokół sylwetki lubelskiego fotografa Stefana Kiełszni, z okazji 100. rocznicy jego urodzin.
    Projekt ma na celu rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności młodzieży w interakcji z przestrzenią miejską oraz zachęcenie jej do szukania inspiracji do działań twórczych w swoim otoczeniu, m.in. poprzez pokazanie, do jak znakomitych rezultatów artystycznych doszedł Stefan Kiełsznia fotografując ulice swojego miasta i jak bardzo inspirująca jest jego twórczość dla artystów współczesnych. W ramach projektu odbyły się warsztaty fotograficzne, typograficzne i plastyczne dla młodzieży szkół lubelskich oraz spotkania z ekspertami i zaproszonymi gośćmi (maj–czerwiec 2011). Kulminacją projektu były działania artystyczne w przestrzeni miejskiej oraz wystawa niemieckiej artystki Ulrike Grossarth „Stoffe aus Lublin/Bławatne z Lublina. running/Lubartowska” w 100. rocznicę urodzin Stefana Kiełszni. Więcej informacji na stronie: www.kielsznia.teatrnn.pl.

Czytaj więcej

Sztuka Pamięci: "Stanisława Siurawska. Naświetlona historia życia"

Od 24 listopada do końca grudnia 2009 roku w Galerii NN miała miejsce wystawa „Stanisława Siurawska. Naświetlona historia życia”, na której zaprezentowano dorobek artystyczny fotografki, która przez ponad 40 lat wiązała swoje życie z Lublinem.

Ekspozycja została zorganizowana w ramach projektu Sztuka Pamięci.


 

Czytaj więcej

Sztuka Pamięci: Hartwig

W dniu 2 października 2009 roku miał miejsce wernisaż wystawy zdjęć oraz dokumentów związanych z postacią wybitnego fotografika, Edwarda Hartwiga. Otwarciu ekspozycji towarzyszyła sesja poświęcona życiu i twórczości artysty.

Wystawa oraz sesja odbyły się w ramach projektu Sztuka Pamięci.

Czytaj więcej