Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Udział przedstawiciela Bramy Grodzkiej w spotkaniu Szlaków Kulturowych Rady Europy

W dniach 20-22 września 2023 w Łodzi odbyło się doroczne forum doradcze Szlaków Kulturowych Rady Europy. W spotkaniu wziął udział  przedstawiciel Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie - Emil Majuk, koordynator szlaku turystyki kulturowej Shtetl Routes, który podczas forum był jednym z reprezentantów Europejskiego Szlaku Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego - European Route of Jewish Heritage.

Czytaj więcej