Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Miasto Poezji (23.5.2011-29.5.2011)

W dniach 23-29 maja 2011 roku odbyła się IV edycja Lubelskich Spotkań Literackich "Miasto Poezji".
 

Gośćmi Festiwalu Miasto Poezji 2011 byli m. in:

Piotr Matywiecki, Leszek Szaruga, ks. Alfred Wierzbicki, Bohdan Zadura, Zbigniew Dmitroca, Mariusz Grzebalski, Dariusz Sośnicki, Roman Maciejewski-Varga, Marcin Wroński, Andrzej Niewiadomski, Marek Danielkiewicz, Konrad Góra, Robert Rybicki, Piotr Kępiński, Magdalena Jankowska, Waldemar Michalski, Wojciech Wencel, Sławomir Płatek, Kuba Przybyłowski, Michał Zabłocki, Eda Ostrowska, Tadeusz Karabowicz, Leszek Onak, Jacek Bieleński, Izabela Wageman, Piotr Wiesław Rudzki, Piotr Macierzyński, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Marcin Sendecki, Abel Murcia, Gerardo Beltran Cejudo, Xavier Farre Vidal, Jolanda Soler Onis, Pablo Cordozo, Joanna Lech, Daniel Kot, Dariusz Suska, Jarosław Borowiec, Radek Wiśniewski, Andrzej Sosnowski, Jarosław Lipszyc, Ilona i Przemysław Witkowscy, Adam Wiedemann.


Szczegółowy program Festiwalu>>>


Podczas Festiwalu Piotr Matywiecki został uhonorowany Nagrodą "Kamień". Nagroda jest przyznawana za wybitny dorobek poetycki.

Czytaj więcej

Peron Poezja

Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” oraz Koło Polonistów KUL i inicjatywa Dworzec Wschodni, zorganizowały
"Peron Poezja" – spotkania z Ewą Solską, Kamilem Brewińskim i Pawłem Hajdukiem. Odbyły się one 20 stycznia 2011 roku.


Czytaj więcej

Festiwal Miasto Poezji (24.5.2010-28.5.2010)

W dniach 24 maja - 28 czerwca 2010 r. w Lublinie odbędzie się kolejna, trzecia edycja Festiwalu Poetyckiego Miasto Poezji. Na terenie całego miasta  odbyło się  się ponad 100 poetyckich wydarzeń.

Gośćmi Festiwalu Miasto Poezji 2010 byli m. in:

Dariusz Adamowski, Anatol Alter, Jurij Andruchowycz, Nadzieja Artymowicz, Marcin Bies, Zuzanna Biolik, Iryna Chadarenka, Maria Cyranowicz, Marcin Czyż, Paulina Danecka, Zbigniew Dmitroca, Tomasz “Dolar” Dymek, Urszula Gierszon, Anna Maria Goławska, Katrina Haddad, Jarosław Janiszewski, Aneta Kamińska, Marcin Kamola, Ołeh Kotsarev, Paweł Laufer, Dmytro Lazutkin, Bohdana Matijasz, Rafał Mieczysłavsky, Piotr Mitzner, Artur Nowaczewski,Dominik Opolski, Eda Ostrowska, Edward Pasewicz, Ireneusz Pieczonka, Zygmunt Piotrowski, Marta Podgórnik, Jakub Przybyłowski, Artur Przystupa, Justyna Radczyńska, Marcin Różycki, Tomasz Różycki, Maciej Samolej, Krzysztof Skai May, Leszek Szaruga, Julia Szychowiak, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Rhys Trimble, Jakub Węgrzyn, Bartosz Wójcik i inni.

Czytaj więcej

Festiwal Miasto Poezji (25.5.2009-29.5.2009)

Siłą tegorocznego Festiwalu jest otwarcie się na zupełnie nowe przestrzenie. Chodzi tu zarówno o tzw. przestrzeń publiczną, przez którą w ciągu każdego dnia przepływają tysiące ludzi (świątynie, ulice, place, przystanki autobusowe, środki lokomocji, biblioteki, kawiarnie, dworzec PKP, szkoły, szpitale, domy opieki społecznej, centra handlowe, hipermarkety, wnętrze trolejbusu), ale też o przestrzeń prywatną (mieszkania).

 

 

Trolejbus Poezji
Sama forma Festiwalu, sposób ułożenia programu i jego znak rozpoznawczy odwołuje się do organicznie wrośniętego w przestrzeń miasta widoku jadącego jego ulicami trolejbusu. Większość osób kojarzy sobie nasze miasto właśnie z trolejbusem. Kilkudniowy program Festiwalu jest ułożony tak jakby to był rozkład jazdy na jednej z tras linii trolejbusowej. Na trasie tej linii – programu - będzie oczywiście pierwszy i ostatni przystanek (początek i koniec Festiwalu) a między nimi dziesiątki innych „przystanków poezji”, którymi będą konkretne wydarzenia Festiwalowe. Jeden z trolejbusów – specjalnie oznakowany, będzie towarzyszył Festiwalowi jako specjalny i bardzo charakterystyczny obiekt. Tak więc zobaczymy go w czasie trwania Festiwalu na kilku przystankach MPK zamienionych na trzy – cztery godziny w „Przystanki Poezji”. Przestrzeń trolejbusu będzie wtedy również częścią tego „Przystanku”.


Mieszkania Miasta Poezji
Otwarcie się na przestrzeń prywatną i wkomponowanie jej w Festiwal pozwala na jego współtworzenie przez każdego zainteresowanego tym mieszkańca miasta. Tak więc duża część zdarzeń Festiwalowych odbędzie się w prywatnych mieszkaniach. Włączenie przestrzeni prywatnej w ramy Festiwalu powoduje, że powstaje jakościowo zupełnie nowy model zdarzenia kulturalnego. W tym modelu Festiwalu jego współtwórcami i animatorami stają się również ci, którzy udostępniają swoje mieszkanie. W czasie tych spotkań ich uczestnicy będą mogli czytać swoje ulubione wiersze, opowiadać o swojej fascynacji poezją czy też konkretnym poetą. W niektórych z tych spotkań wezmą udział zaproszeni poeci.

Obejrzyj galerię zdjęć z Mieszkań Poezji


Społeczny wymiar „Miasta Poezji”
Bardzo istotnym rysem „Miasta Poezji” będzie cały szereg działań społecznych dziejących się w szczególnych miejscach, takich jak szpitale i domy opieki społecznej. Odbędą się również spotkania w szkołach poświęcone temu dlaczego poezja wciąż jest ważna w naszym życiu. Jak w roku ubiegłym będą to prywatne świadectwa osób zaproszonych do wzięcia udziału w takich spotkaniach.


Miasto Poezji – komunikacja
W przypadku każdego miasta bardzo ważnym elementem spajającym je w całość jest szeroko rozumiana komunikacja. Chodzi tu zarówno o ulice, chodniki, samochody jak też o pocztę, radio, telewizję, gazety, internet. Jednym słowem miasto żyje w gąszczu różnego rodzaju sieci. Podobnie jest z „Miastem Poezji” – dlatego wiele działań i obiektów związanych z Miastem Poezji odnosi się do szeroko rozumianej komunikacji.


Poczta „Miasta poezji”
W ramach Festiwalu działać będzie Poczta „Miasta Poezji”. Przez cały czas trwania Festiwalu grupa „Posłańców Miasta Poezji” będzie rozdawać mieszkańcom miasta zaproszenia do brania udziału w Festiwalu oraz tysiące wierszy w formie listów lub kart pocztowych. Będą działały „urzędy” pocztowe „Miasta Poezji” w których będzie można podstemplować otrzymany list lub kartkę pocztową specjalnym, okolicznościowym stemplem. Będzie też można przez ten „Urząd pocztowy” wysłać swoje wiersze do „Miasta Poezji”.


Ślady „Miasta Poezji”
Artyści będą tworzyć instalacje - obiekty poświęcone konkretnym wierszom i poetom. Będą one ożywiały przez okres trwania Festiwalu przestrzeń miasta – jego place, podwórka, ulice, galerie. Będą śladami tego, że „Miasto Poezji” żyje. Ważną rolę będą pełnić tu papierowe ślady poezji (m. in. vlepki). Na chodnikach i placach Lublina będą naklejane różnej wielkości kartki komponowane jako „książki artystyczne”. Będą to „książki” ulegające po jakimś czasie zniszczeniu (pogoda, zadeptywanie, sprzątanie).


„Podróże między wierszami” – spotkania z poetami w przestrzeni Lublina
Każde spotkanie z poetą i jego wierszami będzie miało podobną formę. Miejscem tego spotkania będzie specjalnie wybrana i zakomponowana przestrzeń miasta. „Podróż między wierszami” będzie przechodzeniem razem z poetą między wierszami wypisanymi, (wyklejonymi) na chodniku, placu, ulicy czy też na ścianie budynku. Powstanie w ten sposób rodzaj książki artystycznej, do której „wnętrza” wchodzą wraz z autorem wierszy jego uczestnicy. Oczywiście poeta każdy z wierszy będzie komentował. On też dokona wyboru wierszy.


Miniatura poetycka dla Lublina (fraszka, epigramat, haiku)
W ramach Festiwalu proponujemy mieszkańcom Lublina wzięcie udziału w projekcie „Miniatury poetyckie dla Lublina”. Wystarczy napisać miniaturę poetycką odnoszące się do naszego miasta. Chcemy, aby używając tej krótkiej formy poetyckiej, mieszkańcy Lublina zawarli w niej swoją refleksję nad przestrzenią miasta czy też utrwalili w niej osobliwe chwile. Lubelskie miniatury poetyckie będą prezentowane w przestrzeni miasta np. w witrynach sklepowych, ale też w miejscach, z którymi są związane. W internecie powstanie przewodnik po miejscach odnoszących się do konkretnych miniatur.


Obiekty Miasta Poezji
Cechą charakterystyczną Festiwalu jest to, że przez wejście w przestrzeń miasta, musi opowiadać poezję jego językiem. Językiem tym w dużej mierze, obok wierszy, stają się rozmaite przedmioty, obiekty miasta. To właśnie za ich pośrednictwem mieszkańcy nawiązują kontakt zarówno z poezją jak i miastem. W tym roku takimi obiektami są:


Stół Poezji
Składany z kilku elementów, obsługiwany przez kilku poetów jednocześnie, pojawia się w różnych miejscach Lublina. Stół. Z pewnością niezwyczajny stół! Przy Stole Poezji będziemy zaś mogli obcować z:

Walizki -Specjalnie przygotowane walizki, z których dystrybuowane będą tomiki poezji, pocztówki „Poczty Poezji”, materiały promocyjne.
Przenośna drukarnia. Maszyna drukarska - „Bostonka” - z 1903r. z szablonami liter i wierszy, na której to każdego dnia będą drukowane unikatowe w formie wiersze (każdego dnia inny wiersz!)

Krzesła. W różnych miejscach miasta będzie można natknąć się na specjalnie przygotowane Krzesło, na którym są prezentowane wybrane wiersze. Krzesła również zmieniają swoje lokalizacje, tak jak inne obiekty Miasta Poezji.

 
 

Radio „Miasta Poezji”. Poezję możemy nie tylko czytać. Podczas trwania Festiwalu poezja zabrzmi w przestrzeni miasta dzięki Radiu Poezji.

Szafa „Miasta Poezji”. Codziennie w specjalnie do tego zaprojektowanym obiekcie prezentowany jest „Teatr Poezji”; spektakl audio-wizualny.


Gośćmi Festiwalu Miasto Poezji 2009 byli m. in:
Kamil Brewiński, Michał Chudzicki, Witold Dąbrowski, Zbigniew Dmitroca, Andrzej Jesz Jahołowski, Grzegorz Jędrek, Jaś Kapela, Dawid Koteja, Błażej Kozicki, Piotr Kupczak, Paweł Laufer, Piotr Macierzyński, Marcin Makkowski, Adam Marczuk, Rafał Mieczysłavsky, Piotr Mitzner, Sławomir Oleksiejuk, Porno Baron, Paweł Próchniak, Kuba Przybyłowski, Rafał Rutkowski, Piotr Rządkowski, Andrzej Samborski, Maciej Samolej, Eugeniusz Tkaczyszy-Dycki, Kuba Węgrzyn, ks. Alfred Wierzbicki i inni.
 

 

Czytaj więcej