Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Intangible Jewish Heritage – preservation, interpretation and celebration of heritage

Podczas seminarium "Intangible Jewish Heritage – preservation, interpretation and celebration of heritage"zorganizowanego w formule online w ramach międzynarodowego projektu "MORESHET Jewish Heritage Network" Bartosz Gajdzik zaprezentował doświadczenia Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie w dziedzinie edukacji i przywracania pamięci o lubelskich Żydach, zaś Emil Majuk na przykładzie doświadczeń projektu "Shtetl Routes" omówił zagadnienia związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym w kontekście dziedzictwa kultury żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Czytaj więcej

Jewish History Tours

Jewish History Tours

W ramach projektu realizowanego wspólnie przez osiem instytucji z siedmiu krajów europejskich powstało 80 wirtualnych wycieczek i przewodników audio popularyzujących żydowskie dziedzictwo kulturowe Europy, zaś biblioteka cyfrowa Europeana została wzbogacona o 30 tysięcy obiektów cyfrowych związanych z dziedzictwem kultury żydowskiej w Europie.

Poznaj rezultaty projektu >>

 

Czytaj więcej