Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Udział przedstawiciela Bramy Grodzkiej w konferencji naukowej "Jewish or Common Heritage? (Dis-)appropriation of Synagogue Architecture in East-Central Europe since 1945"

W dniach 12 -14 września w Warszawie odbyła się konferencja naukowa "Jewish or Common Heritage? (Dis-)appropriation of Synagogue Architecture in East-Central Europe since 1945" zorganizowana przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Bet Tfila – Research Unit for Jewish Architecture w Braunschweig i Muzeum Polin. 
W konferencji wziął udział przedstawiciel Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - Emil Majuk, który przedstawił prezentację pt."Gates of Heaven, Houses of Congregation, Places of Memory and Oblivion. Postwar fate and local meanings of former synagogue buildings on the border of Poland, Ukraine and Belarus" bazującą na doświadczeniach realizowanego przez Ośrodek projektu Shtetl Routes.   

Czytaj więcej