Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Miasto Poezji (23.05–26.05.2024)

Festiwal Miasto Poezji (23.05–26.05.2024)

Miasto Poezji „Przestrzeń dla Wierszy”.

Miasto Poezji to lubelski festiwal poetycki, którego XIV edycja odbyła się w 2024 roku po kilku latach przerwy. Ponownie zaprosiliśmy poezję do naszego miasta – na ulice, place, do kawiarń, instytucji i prywatnych mieszkań. Tematem przewodnim Festiwalu było hasło: Przestrzeń dla Wierszy!

Czytaj więcej