Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Współpraca w przygotowywaniu projektu "Ścieżki Pamięci".

Udział w przygotowaniu publikacji pt. "Ścieżki Pamięci".

Opracowanie relacji mówionych do publikacji Jerzego Bojarskiego pt. "Ścieżki Pamięci".

"Ścieżki Pamięci"
Zbiór kilkudziesięciu tekstów - relacje lublinian żydowskiego i chrześcijańskiego środowiska, teksty naukowców i dziennikarzy, studentów i polityków. Swoisty wielogłos, dzięki któremu te same fragmenty rzeczywistości możemy poznać ze wspomnień konkretnych osób, zobaczyć z punktu widzenia historyka, literaturoznawcy, zwykłego mieszkańca czy też prezydenta miasta.W książce oprócz wspomnień mieszkańców, znajdziemy zarys historii dzielnicy żydowskiej (wraz ze zdjęciami), oraz przykłady działań współczesnych mieszkańców Lublina, mające na celu upamiętnienie przedwojennych sąsiadów.
Książka opatrzona bogatą ikonografią oraz wykazem instytucji zajmujących się polsko-żydowską problematyką.
Publikacja ukazała się pod patronatem prezydentów miast partnerskich: Rishon LeZion - Meira Nitzana i Lublina - Andrzeja Pruszkowskiego.