Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wiki Lubi Zabytki 2012 - podkonkurs lubelski

„Wiki Lubi Zabytki 2012” – otwarty, ogólnopolski konkurs na fotografie polskich zabytków pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wiki Lubi Zabytki 2012” i w specjalnym podkonkursie lubelskim, w którym najlepsze zdjęcia z terenu województwa lubelskiego zostaną nagrodzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i „Tekę Lubelską”.

Celem konkursu ogólnopolskiego jest wykonanie zdjęć zabytków wpisanych do rejestru zabytków i umieszczenie ich na wolnej licencji w Wikimedia Commons w dniach 1–30 września 2012. W ten sposób fotografie stają się wspólnym dobrem – korzystają z nich wszyscy użytkownicy Wikipedii.

W konkursie uczestniczyć może każdy, kto zrobi dowolną liczbę zdjęć polskich zabytków, odszuka ich numery w dostępnym online rejestrze Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, a następnie załaduje je do Wikimedia Commons.

 

Spośród tych zdjęć Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie i „Teka Lubelska” wybiorą najlepsze fotografie zabytków z terenu województwa lubelskiego i nagrodzą je cennymi publikacjami książkowymi. Łącznie rozdamy ok. 30 publikacji ufundowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Wydawnictwo Sic! oraz Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium.

 

 


Na autorów najlepszych zdjęć konkursu ogólnopolskiego czekają nagrody:
miejsce 1: 2000 PLN; miejsce 2: 1000 PLN; miejsce 3: 500 PLN.

 

Nagrody specjalne w konkursie ogólnopolskim: 1500 PLN, 750 PLN oraz 250 PLN
zostaną przyznane tym uczestnikom konkursu, którzy przysłali:
- największą liczbę dobrej jakości fotografii zabytków polskich lub
- największą liczbę fotografii unikalnych, tzn. takich, które dokumentują zabytki do tej pory nie mające swojego zdjęcia na Wikimedia Commons.

 

W konkursie biorą udział zdjęcia, które, nie były publikowane wcześniej w innych miejscach (np. na Facebooku). Najlepsze polskie fotografie zostaną także wyłonione do ostatecznego etapu konkursu – globalnego ‘Wiki Loves Monuments 2012’.
W zeszłorocznej polskiej edycji konkursu „Wiki Lubi Zabytki” uczestniczyło blisko pięciuset uczestników, którzy udostępnili na wolnych licencjach około szesnaście tysięcy fotografii polskich zabytków.

 

 

Więcej informacji: pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki

Regulamin: pl.wikimedia.org/wiki/Plik:Regulamin_konkursu_fotograficznego_WLZ_2012.pdf

Redulamin podkonkursu lubelskiego: http://teatrnn.pl/node/81/wiki_lubi_zabytki_2012_podkonkurs_lubelski

Wykaz zabytków województwa lubelskiego: pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Wiki_Lubi_Zabytki/wykazy/wojew%C3%B3dztwo_lubelskie

Oficjalny blog: wikizabytki.pl

 

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Partnerzy podkonkursu lubelskiego: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie, „Teka Lubelska”

 

Kontakt: Joanna Zętar, tel. 81 532 58 67, e-mail: [email protected]