Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Warsztaty Dziennikarstwa Internetowego

Warsztaty dziennikarstwa Internetowego
zapoznają młodych ludzi z tajnikami tworzenia cyfrowych opowieści opartych na dokumentach. Tematem przewodnim było miasto, postrzegane poprzez jego punkty osobliwe - osoby, miejsca i wydarzenia.


Każdy z cykli zakładał 4 spotkania warsztatowe. Młodych ludzi zapoznawaliśmy  z tajnikami tworzenia cyfrowych opowieści opartych na dokumentach. Pracowali oni na specjalnie przygotowanych materiałach edukacyjnych. Materiały bazują na: tekstach, dokumentach dźwiękowych, materiałach wideo, zdjęciach, czerpanych ze zgromadzonych w Ośrodku dokumentów dziedzictwa kulturowego Lublina i Lubelszczyzny. Tematem przewodnim prac było miasto, postrzegane poprzez jego punkty osobliwe - osoby, miejsca i wydarzenia. Na ich podstawie uczestnicy zadania przygotowywali scenariusze, a następnie opowieści audio i wideo nie przekraczające 5 minut. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak zgromadzić materiał potrzebny do stworzenia narracji i jak go opracować. Zapoznali się z funkcjonowaniem sprzętu służącego do zdobywania materiału - kamery, aparatu, minidysku.  Warsztaty odbywały się w ramach projektu "Spotkania z dokumentem". Odbyły się dwie tury warsztatów. Każda grupa warsztatowa liczyła sobie 15 osób.