Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Warsztaty Dziennikarstwa Internetowego (2.6.2010-25.6.2010)

I Tura Warsztatów Dziennikarstwa InternetowegoW dniach 3 - 24 czerwca 2010 roku odbyła się pierwsza tura warsztatów. Cykl zakładał 4 spotkania. Grupa warsztatowa liczyła 15 osób, należeli do niej: Tomasz Bylina, Alicja Burek, Anna Cygan, Kamila Cymbała, Karolina Głuszak, Piotr Filisiuk, Maciej Kowalczyk, Katarzyna Krupka, Agnieszka Kuźmiuk, Lech Okoń, Dorota Plizga, Grzegorz Sadek, Anna Sułek, Agata Sztorc, Paulina Woźniak. 

Tematem przewodnim warsztatów był "Lubelski Lipiec '80"