Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Warsztaty Dziennikarstwa Internetowego (18.10.2010-18.11.2010)

 II Tura Warsztatów Dziennikarstwa Internetowego
W dniach 3 - 24 czerwca 2010 roku odbyła się pierwsza tura warsztatów. Cykl zakładał 4 spotkania. Grupa warsztatowa liczyła 15 osób, należeli do niej: Ewelina Chylińska, Klaudia Chudnicka, Artur Długokęcki, Arkadiusz Góral, Magdalena Kowalski, Karolina Koziura, Martyna Majsterek, Ewa Maciejewska, Katarzyna Pachołek, Piotr Pomorski, Ewelina Sidor, Wojciech Soszyński, Anna Szalko, Anna Emilia Szewczyk, Paweł Wrona. 

Tematem przewodnim warsztatów były miejsca i ludzie Lublina.