Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Szkolenia dla moderatorów i moderatorek spotkań polsko-żydowskich (21.2.2012-20.3.2012)

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” zorganizował szkolenie dla osób, które chciały prowadzić warsztaty w ramach spotkań młodzieży z Polski i Izraela. 

W szkoleniu wzięli także udział nauczyciele i uczniowie z IV Liceum im. S. Sempołowskiej i XV Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Grabskiego, którzy przyjmowali grupy młodzieży izraelskiej w swoich szkołach 3 kwietnia 2012 roku. 

W drugej edycji szkolenia przewidzianej na listopad i grudzień 2012 roku wzięła udział młodzież z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej oraz młodzież z Prywatnego Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie. A także młodzież z Liceum w Rykach.

Celem szkolenia było kompleksowe przygotowanie i wyposażenie uczestników i uczestniczek w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia międzynarodowych działań edukacyjnych z młodzieżą. 

 

Zagadnienia podejmowane w ramach szkolenia: 

- kultura i historia Żydów na Lubelszczyźnie oraz charakterystyka współczesnego Izraela;
- specyfika grup izraelskich przyjeżdżających do Polski oraz informacje praktyczne na temat prowadzenia spotkań polsko-izraelskich;
- scenariusze warsztatów polsko-izraelskich oraz warsztatu przygotowującego Polaków do spotkania z Izraelczykami;
- metodologia tworzenia scenariuszy integracyjno-edukacyjnych dla grup międzynarodowych;
- samodzielne prowadzenie zajęć dla grupy polsko-izraelskiej.

Szkolenie przeznaczone bylo dla osób:

- z dobrą znajomością języka angielskiego;
- komunikatywnych i dyspozycyjnych;
- otwartych i chętnych do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.Terminy spotkań w ramach szkolenia:

I edycja
21.02.2012 
28.02.2012
20.03.2012

II edycja
Młodzież z Liceum w Rykach:
21.11.2012
28.11.2012
05.12.2012

Młodzież z VIII LO i Liceum Śródziemnomorskiego:
22.11.2012
29.11.2012
06.12.2012

Miejsce: Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”, ul. Grodzka 21, Sala Czarna.

www.teatrnn.pl
www.brama.teatrnn.pl

  

Zgłoszenia i informacje:
Aleksandra Duź
[email protected]