Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

Inauguracja działań edukacyjnych.
Tematyka Sprawiedliwych wśród Narodów Świata stanowi dziś szczególnie ważne ogniwo w stosunkach polsko-żydowskich. Historia mówiona jest wyjątkowym materiałem edukacyjnym, który pozwala na poznawanie przeszłości w możliwie szerokim kontekście problemowym.

Chcemy zachęcić jak najszersze grono nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą do podejmowania działań edukacyjnych mających przybliżyć młodym ludziom historie osób, które – często kierując się odruchem serca, ryzykowały własne życie, ratując innych.

W ramach spotkania miały miejsce następujące prezentacje: - monety kolekcjonerskich „Polacy ratujący Żydów”, wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski - publikacja Światła w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Relacje historii mówionej w działaniach edukacyjnych - multimedialna strona edukacyjna ww.sprawiedliwi.teatrnn.pl - prezentacja scenariuszy warsztatów edukacyjnych poświęconych tematyce „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” - inauguracja cyklu warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Projekt został zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim - Oddział Okręgowy w Lublinie.

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe