Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Stare Kamienie - poemat na dwa głosy

Ogłoszenie manifestu Festiwalu Miasto Poezji

W dniu 15 stycznia 2008 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Instytut Filologii Polskiej KUL i Restaurację "Orient Express".

 

 

Spotkanie "Stare Kamienie - poemat na dwa głosy" wzięło swój tytuł od tomiku poetyckiego "Stare Kamienie". Był to tomik wierszy napisanych wspólnie przez Franciszkę Arnsztajnową i Józefa Czechowicza w 1934 roku.

>>> czytaj więcej o tomiku "Stare Kamienie"

 

Podczas spotkania wiersze z tomiku odczytali - Witold Dąbrowski i Dorota Iwanicka.

Prowadzenie: Paweł Próchniak.

 

 

Spotkanie odbyło się w dawnym mieszkaniu Arnsztajnów przy ul. Złotej 2.

>>>> czytaj historię kamienicy przy ul. Złotej 2

 

 

 

Po odczytaniu wierszy Tomasz Pietrasiewicz i Paweł Próchniak zaprezentowali wspólny projekt: Miasto poezji. Lubelski festiwal literacki. Festiwal początkowo był wspólnycm projektem Instytutu Filologii Polskiej KUL i Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN".


W Manifeście Festiwalu czytamy:

"Miasto Poezji” to cykl wydarzeń kulturalnych współorganizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Instytut Filologii Polskiej KUL (podczas I edycji w 2008 r.). Wydarzenia o zróżnicowanym charakterze – od artystycznych poprzez popularyzatorskie, po naukowe – związane z literaturą oraz jej obecnością w Lublinie i odbywają się w przestrzeni całego roku. Hasłem przedsięwzięcia jest formuła: „Miasto poezji – poezja miasta”.

(...)
Zakładamy, że „Miasto Poezji” odwiedzą najwybitniejsi poeci wszystkich pokoleń oraz cenieni krytycy i badacze poezji. Planujemy też szereg działań, które obecność poezji w przestrzeni
publicznej uczynią jednym z charakterystycznych rysów miasta. W naszym przekonaniu atutem
przedsięwzięcia jest, po pierwsze, ścisłe powiązanie składających się na „Miasto Poezji” wydarzeń
z unikalnym kulturowym kolorytem Lublina; po drugie: leżący u podstaw projektu nowoczesny
sposób myślenia o obecności poezji we współczesnym świecie i o jej miejscu w życiu społecznym
(zależy nam zwłaszcza na przełamaniu obiegowego przeświadczenia, że poezja jest sztuką
wyłącznie elitarną).

 

Czytaj >>> tekst Miasto Poezji: idea (manifest)

 

Czytaj >>> tekst Miasto Poezji (domówienia)

 

 

Festiwal Miasto Poezji miał swoją I edycję w 2008 roku.

 

Czytaj >>> więcej o Festiwalu "Miasto Poezji"

Zobacz >>> dokumentację wszytskich edycji Festiwalu Miasto Poezji
w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe