Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (27.9.2018-8.11.2018)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczył w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Narzędziem ułatwiającym organizację takich spotkań jest portal internetowy Brama. Spotkania Polsko-Żydowskie, gdzie zamieszczone są wiadomości dotyczące współpracy między szkołami w Lublinie i Izraelu, informacje o szkołach biorących udział w spotkaniach i prowadzących wymiany, relacje ze spotkań młodzieży, a także scenariusze zajęć warsztatowych dla grup międzynarodowych.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” był koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkania z młodzieżą żydowską w lubelskich szkołach odbywały się pod patronatem tego programu.

 

Jako instytucja wspierająca wymiany i spotkania młodzieży Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oferował:

  • szkolenia dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich, czyli nauczycieli, uczniów lubelskich szkół oraz wolontariuszy,
  • udostępniał pakiet edukacyjny na spotkania obejmujący zróżnicowane scenariusze warsztatów dla grup polsko-żydowskich z trójjęzycznymi materiałami edukacyjnymi (konsultacja merytoryczna: Robert Kuwałek, Krzysztof Styczyński)
  • udostępniał scenariusz warsztatu przygotowującego młodzież polską do spotkania z młodzieżą żydowską
  • organizował szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania o żydowskim dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny oraz edukacji o Holokauście

 

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH W 2018 ROKU:


27.09.2018 - Zwiedzanie wystawy "Lublin. Pamięć Miejsca" przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie wraz z uczniami i uczennicami izraelskimi ze szkoły Reut w Hajfie. Zwiedzanie poprzedzone było spotkaniem młodzieży polskiej i izraelskiej w ZSP, gdzie odbyły się warsztaty integracyjne oraz zabawy. Elementem programu pobytu młodzieży izraelskiej w Lublinie oraz współpracy z lubelską szkołą była wspólna wizyta w miejscu pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku (KL Lublin). W spotkaniu polsko-izraelskim wzięło udział 80 Izraelczyków oraz kilkadziesiąt Polaków. (Koordynacja spotkania: szkoła, oprowadzanie: Bartosz Gajdzik, Wolodymyr Dyshlevuk).

 

28.09.2018 - Piąta wizyta młodzieży izraelskiej w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Młodzież z Brenner High School w Petah Tikwa wraz z Polkami i Polakami wzięła udział w zajęciach warsztatowych w szkole. Elementem programu była również wspólna wizyta w miejscu pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku (KL Lublin). W spotkaniu wzięło udział 80 Izraelczyków oraz kilkudziesięciu Polaków (Koordynacja: Michał Fryziel).

 

8.11.2018 - pierwsze spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie ze szkołą partnerską z Izraela, choć nie pierwsze z młodzieżą izraelską. Młodzi ludzie z The Henry Ronson ORT High School w Aszkelonie uczestniczyli wraz z Polakami w zajęciach zorganizowanych przez lubelską szkołę dotyczących 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Izraelczycy i Polacy dyskutowali w kawiarni "z dwudziestolecia" oraz oglądali filmy w kinie Apollo. Goście z Izraela zostawili specjalne życzenia dla Polaków z okazji odzyskania niepodległości. W spotkaniu wzięło udział 80 Izraelczyków i uczniowie 10 klas lubelskiej szkoły (Koordynacja: Agnieszka Radzińska-Lis).

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich

Kategorie

Słowa kluczowe