Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (17.2.2017)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Narzędziem ułatwiającym organizacjię takich spotkań jest portal internetowy Brama. Spotkania Polsko-Żydowskie, gdzie zamieszczone są wiadomości dotyczące współpracy między szkołami w Lublinie i Izraelu oraz w innych krajach, informacje o szkołach biorących udział w spotkaniach i prowadzących wymiany, relacje ze spotkań młodzieży, a także scenariusze zajęć warsztatowych dla grup międzynarodowych.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Jako instytucja wspierająca wymiany i spotkania młodzieży Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oferuje:

  • szkolenia dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich, czyli nauczycieli, uczniów lubelskich szkół oraz wolontariuszy,
  • udostępnia pakiet edukacyjny na spotkania obejmujący zróżnicowane scenariusze warsztatów dla grup polsko-żydowskich z trójjęzycznymi materiałami edukacyjnymi (konsultacja merytoryczna: Robert Kuwałek, Krzysztof Styczyński)
  • udostępnia scenariusz warsztatu przygotowującego młodzież polską do spotkania z młodzieżą żydowską
  • organizuje szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania o żydowskim dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny oraz edukacji o Holokauście

 

 

WARSZTATY DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCE DO SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ ŻYDOWSKĄ /2017 ROK/:

 

17.02.2017 - Warsztat "Podróż do Izraela" dla 20 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim przygotowujący do spotkania z Izraelczykami (Prowadząca: Izabela Czumak).

15.05.2017 - Warsztat dla młodzieży z VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie przygotowujący do spotkania z Izraelczykami z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi’in w Izraelu. W zajęciach wzięło udział 25 Polaków (Prowadzący: Bartosz Gajdzik).

22.05.2017 - Warsztat dla młodzieży z VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie przygotowujący do spotkania z Izraelczykami z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi’in w Izraelu. W zajęciach wzięło udział 25 Polaków (Prowadzący: Bartosz Gajdzik).

02.06.2017 - Warsztat dla młodzieży z VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie przygotowujący do spotkania z Izraelczykami z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi’in w Izraelu. W zajęciach wzięło udział 35 Polaków (Prowadzący: Bartosz Gajdzik).

06.09.2017 - Warsztaty dla młodzieży z Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie przygotowujące do spotkania z Izraelczykami z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi’in w Izraelu. W zajęciach wzięło udział 90 Polaków (Prowadzący: Bartosz Gajdzik).

 

 

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2017 ROK/:


10.03.2017 - Zwiedzanie wystawy "Lublin. Pamięć Miejsca" przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim wraz z młodzieżą z Kiryat Motzkin high school w Izraelu. Łącznie w spotkaniu polsko-izraelskim wzięły udział 32 osoby (Koordynatorka spotkania: Grażyna Dzida).

07.09.2017 - Warsztaty polsko-żydowskie w VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie dla grupy 100 Izraelczyków i 60 Polaków. Wśród Polaków była młodzież z VIII LO, Zespołu Szkół w Kalinówce oraz Zespołu Techniki Rolniczej w Piotrowicach. Młodzież żydowska przyjechała z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi'in w Izraelu. Warsztaty dotyczyły osoby Janusza Korczaka (Prowadzący: Izabela Czumak, Bartosz Gajdzik oraz nauczycielki z VIII LO w Lublinie, Koordynatorka spotkania: Urszula Miaskowska - nauczycielka w VIII LO).

07.09.2017 - Warsztaty polsko-żydowskie w Śródziemnomorskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Guzmana w Lublinie dla grupy 90 Izraelczyków i 90 Polaków z liceum. Młodzież żydowska przyjechała z Ironi Aleph Arts & Sciences High School w Modi'in w Izraelu (Koordynatorka spotkania: Ewa Heromińska-Sokołowska - nauczycielka w Liceum Śródziemnomorskim).

01.10.2017-09.10.2017 - Wymiana młodzieży z Polski i Izraela. Wizyta Izraelczyków z Dror High School w Lev Hasharon w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A.J. Vetterów w Lublinie. W ramach wymiany uczennice i uczniowie zwiedzali Lublin, Zamość, Warszawę, Janowiec nad Wisłą i Kazimirz. W ramach zwiedzania Lublina młodzi ludzie zobaczyli wystawę stałą w Bramie Grodzkiej poświęconą życiu Polaków i Żydów w przedwojennym Lublinie oraz w czasie wojny i powojniu. Młodzież wspólnie zwiedzała teren byłego obozu na Majdanku, gdzie wzięła udział w ceremonii upamiętniające ofiary. Elementem programu wymiany było także zapoznanie się z ważnymi miejscami i postaciami dla kultury polskiej, takimi jak Kaplica św. Trójcy, Muzemu Fryderyka Chopina, zamek w Janowcu nad Wisłą i innych.

Wymiana była możliwa dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu przez p. Barbarę Gauze-Gwóźdż, koordynatorkę spotkania w polskiej szkole. Dotacji udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu Międzynarodowa Wymiana Młodzieży.

W dniach od 4 do 11 listopada 2017 r. odbyła się wizyta uczennic i uczniów lubelskiej szkoły w Izraelu. (Koordynatorka wymiany: Barbara Gauze-Gwóźdź, nauczycielka w szkole).

11.10.2017 - Warsztay polsko-żydowskie w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie. Młodzież izraelska, jak co roku, przyjechała ze School of Arts „Reut” w Hajfie. Zajęcia w szkole były prowadzone przez polską młodzież przygotowaną pod kierunkiem swoich nauczycielek i nauczycieli. Młodzież z obu krajów wzięła udział w ceremonii na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku upamiętniającej ofiary Holokaustu. Na koniec spotkania Polacy i Izraelczycy odwiedzili Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", gdzie zwiedzali wystawę stałą i obejrzeli spektakl Teatru NN (Koordynatorka spotkania: Jorlanta Jarosińska - bibliotekarka w szkole).

13.10.2017 - Warsztaty polsko-żydowskie w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie. W ramach spotkania młodzież z ZS nr 1 i Brenner High School w Petah Tikwa w Izraelu brała udział we wspólnej ceremonii upamiętniającej ofiary Holokaustu na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Uczniowie wzięli także udział w warsztatach. Spotkanie zakończyło się wspólnym wypuszczeniem baloników z przesłaniem stworzonym na warsztatach. (Koordynator spotkania: Michał Fryziel - nauczyciel w ZS nr 1).

23.10.2017 - spotkanie młodzieży z Polski i Izraela w IV LO im. S. Semopołowskiej.

23.11.2017 - warsztaty polsko-żydowskie w I LO im. T. Kościuszki w Kraśniku, gdzie przyjechała młodzież ze szkół Dror i Yerucham z Jerozolimy. Podczas spotkania odbyły się prezentacje szkół, warsztaty integracyjne zakończone wspólnym śpiewaniem i wręczeniem prezentów. (Koordynator spotkania: Mariusz Bieniek, nauczyciel w szkole).

 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe