Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (11.8.2016)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Narzędziem ułatwiającym organizacjię takich spotkań jest portal internetowy Brama. Spotkania Polsko-Żydowskie, gdzie zamieszczone są wiadomości dotyczące współpracy między szkołami w Lublinie i Izraelu oraz w innych krajach, informacje o szkołach biorących udział w spotkaniach i prowadzących wymiany, relacje ze spotkań młodzieży, a także scenariusze zajęć warsztatowych dla grup międzynarodowych.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Jako instytucja wspierająca wymiany i spotkania młodzieży Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oferuje:

  • szkolenia dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich, czyli nauczycieli, uczniów lubelskich szkół oraz wolontariuszy,
  • udostępnia pakiet edukacyjny na spotkania obejmujący zróżnicowane scenariusze warsztatów dla grup polsko-żydowskich z trójjęzycznymi materiałami edukacyjnymi (konsultacja merytoryczna: Robert Kuwałek, Krzysztof Styczyński)
  • udostępnia scenariusz warsztatu przygotowującego młodzież polską do spotkania z młodzieżą żydowską
  • organizuje szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania o żydowskim dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny oraz edukacji o Holokauście

 

 

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2016 ROK/:

 

19.11.2016 - Warsztaty dla młodzieży żydowskiej z Brenner High School w Petah Tikwa w Izraelu odwiedzającej młodzież z Zespołu Szkół nr 1  im. Władysława Grabskiego w Lublinie. W warsztatach wzięło udział 105 Izraelczyków i 100 Polaków. 20 listopada polska i izraelska młodzież wspólnie wzięła udział w ceremonii upamiętniającej ofiary Holokaustu, która odbyła się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku (Koordynator spotkań w szkole: Michał Fryziel)

 

  Warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie i wspólna ceremonia na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Źródło: http://www.zs1.lublin.pl
Warsztaty w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie i wspólna ceremonia na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku.
Źródło: www.zs1.lublin.pl

 

25.11.2016 - 5. spotkanie polsko-izraelskie w I LO w Rykach. Młodzież polską odwiedziła grupa 100. Izraelczyków z Eldad High School w Netanii (Koordynatorka spotkań: Małgorzata Grzelak)

 

 

WARSZTATY DLA ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2016 ROK/:

 

11.08.2016 - Warsztat dla młodzieży żydowskiej z Izraela „Mieszkańcy sztetla. Warsztat antydyskryminacyjny" (Prowadząca: Izabela Czumak)

14.11.2016 - Elementy warsztatów: "Listy do Henia", "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata", "Lublin w przedwojennej i współczesnej fotografii" dla 160-osobowej grupy młodzieży z Ostrowsky High School w Izraelu. Szkoła co roku przyjeżdża do Lublina, gdzie spotyka się z młodzieżą polską z IX LO im. Mikołaja Kopernika (Prowadzący: Izabela Czumak, Małgorzata Miłkowska, Bartosz Gajdzik).
 

 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich

Kategorie

Słowa kluczowe