Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (23.6.2014-17.9.2014)


W ramach współpracy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie szkoły z Lublina i województwa lubelskiego coraz częściej mają możliwość przyjmowania grup młodzieży z Izraela oraz tworzenia stałego partnerstwa między szkołami.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. W ramach programu “Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” ORE jest organizatorem:

  • seminariów edukacyjnych dla nauczycieli z Polski prowadzonych we współpracy z Instytutem Yad Vashem w jego siedzibie w Jerozolimie (szkolenie w zakresie nauczania o Holocauście oraz szeroko pojętej tematyki polsko-żydowskiej);
  • dwuewtapowych seminariów edukacyjnych “Bliżej Siebie” dla nauczycieli z Polski i Izraela, odbywających się w Sulejówku i w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (spotkania nauczycieli z obu krajów służące wspólnemu przygotowaniu programu wizyty młodzieży z Izraela w Polsce);
  • szkoleń dla nauczycieli w Sulejówku oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, a także konferencji i szkoleń lokalnych organizowanych przez koordynatorów regionalnych (spotkania służące wymianie doświadczeń nauczycieli zajmujących się tematyką spotkań polsko-izraelskich oraz pogłębieniu wiedzy merytorycznej).

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest autorem programu edukacyjnego przygotowującego młodzież z Lublina i regionu do spotkania z młodzieżą żydowską a także pakietu materiałów warsztatowych, wykorzystywanych podczas spotkań w grupach polsko-żydowskich.

 

WARSZTATY DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCE DO SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ ŻYDOWSKĄ /2014 ROK/:

 

23.06.2014 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską, Podróż do Izraela, dla 30 Polaków z VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie (prowadzący: Bartosz Gajdzik)

02.09.2014 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską, Podróż do Izraela, dla 100 Polaków z Zespołu Szkół Techniki Roliniczej w Piotrowicach (prowadzące: Magdalena Dziaczkowska, Małgorzata Miłkowska, Agnieszka Zachariewicz)

02.09.2014 - Warsztat szkoleniowy dla nauczycieli z Zespołu Szkół Techniki Roliniczej w Piotrowicach. Przygotowanie dla nauczycieli do prowadzenia spotkania w grupie polsko-żydowskiej, warsztat integracyjny na podstawie warsztatów: Polska:Izrael i Ślady Miasta  (prowadząca: Izabela Czumak)

16.09.2014 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską, Podróż do Izraela, dla 50 Polaków z IX LO w Lublinie (prowadzące: Magdalena Dziaczkowska, Agnieszka Zachariewicz)

08.10.2014 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską, w oparciu o metody Laboratorium Edukacji Twórczej przy CSW, dla 15 Polaków z II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (prowadzący: Izabela Czumak, Bartosz Gajdzik)

 

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2014 ROK/:

 

24.07.2014 - Warsztat polsko-żydowski Polska:Izrael dla 15 Polaków i 58 Żydów z Izraela. Izraelczycy ze szkoły rolniczej Nir Haemek w pobliżu Afuli spotkali się z młodzieżą z II LO w Lubartowie. Spotkanie odbyło się Bramie Grodzkiej (prowadzący: Magdalena Dziaczkowska, Bartosz Gajdzik, Agnieszka Zachariewicz)

03.09.2014 - Spotkanie młodziezy polskiej i żydowskiej (30 osób) w II LO im. K. Baczyńskiego w Świdniku. Szkoła zorganizowała samodzielnie spotkanie z uczniami z Amirim School, po którym młodzież z obu krajów zwiedzała wystawę w Bramie Grodzkiej (nauczycielka ze szkoły: Katarzyna Mądrachowska)

04.09.2014 - Warsztat polsko-żydowski Janusz Korczak – ludzki pomost między dwoma narodami dla 100 Polaków i 100 Żydów z Izraela. Izraelczycy ze szkoły artystycznej w Modiin spotkali się z młodzieżą z VIII LO i gimnazjalistami z Zespołu Szkół w Kalinówce. Spotkanie odbyło się w VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie (prowadzący: Izabela Czumak, nauczycielki z VIII LO, Ewelina Pelak - nauczycielka z Gimnazjum w Kalinówce)

04.09.2014 - Warsztat integracyjny polsko-żydowski na podstawie warsztatów: Polska:Izrael i Ślady Miasta dla 40 Polaków i 70 Żydów z Izraela. Izraelczycy ze szkoły artystycznej w Modiin spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół Techniki Roliniczej w Piotrowicach (prowadzący: Magdalena Dziaczkowska, Małgorzata Miłkowska, Tal Schwartz, nauczyciele z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej)

04.09.2014 - Warsztat polsko-żydowski Janusz Korczak – ludzki pomost między dwoma narodami dla 60 Polaków i 60 Żydów z Izraela. Izraelczycy ze szkoły artystycznej w Modiin spotkali się z młodzieżą z Liceum Śródziemnomorskiego. Spotkanie odbyło się w Liceum Śródziemnomorskim w Lublinie (prowadzący: nauczyciele ze szkoły)

17.09.2014 - Warsztat integracyjny polsko-żydowski na podstawie warsztatów: Polska:Izrael i Ślady Miasta dla 50 Polaków i 50 Żydów z Izraela. Izraelczycy ze szkoły w Jerozolimie spotkali się z młodzieżą z IX LO w Lublinie (prowadzący: Magdalena Dziaczkowska, Dominika Majuk, Tal Schwartz, Agnieszka Zachariewicz)

07.10.2014 - Warsztat polsko-żydowski dla 30 Polaków i 30 Żydów z Izraela. Izraelczycy  spotkali się z młodzieżą z Liceum Plastycznego. Spotkanie odbyło się w Liceum Plastycznym w Lublinie (prowadzący: Magdalena Dziaczkowska, Małgorzata Miłkowska)

08.10.2014 - Spotkanie młodzieży polskiej i żydowskiej w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego dla 130 Polaków i 93 Izraelczyków. Młodzież żydowska przyjechała ze szkoły Brenner High School z Petah Tikwa. Młodzież lubelska wzięła także udział w uroczystościach na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku. Podczas spotkania w szkole odbyły się warsztaty nawiązujące do polsko-żydowskiego Lublina Ślady Miasta (nauczyciele prowadzący zajęcia warsztatowe: Krzysztof Zając, Anna Chodoła, Anita Patkowska, Anna Godzina, Magdalena Wójtowicz).

15.10.2014 - Warsztat polsko-żydowski dla 15 Polaków i 15 Żydów z Izraela. Młodzież spotkała się w Bramie Grodzkiej na warsztacie integracyjnym. Izraelczycy ze szkoły Amit Amal w Rishion Le Zion spotkali się z młodzieżą z II LO im. Zamoyskiego. Spotkanie było częścią wymiany trwającej ponad tydzień w Polsce (prowadzący zajęcia: Izabela Czumak, Agnieszka Zachariewicz)

16.10.2014 - Spotkanie młodzieży polskiej i żydowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Vetterów w Lublinie dla 150 Izraelczyków i 100 Polaków. Izraelczycy przyjechali z Dror High School w Lev Hasharon. Częścią spotkania były warsztaty Polska:Izrael.

16.10.2014 - Spotkanie młodzieży polskiej i żydowskiej w IV LO w Lublinie. Młodzież polska spotkała się z młodzieżą żydowską ze szkoły Guttman w Netanii. Grupa lubelskich uczniów towarzyszyła także Izraelczykom podczas spaceru po Lublinie. Częścią spotkania w szkole były warsztaty Polska:Izrael.
 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe