Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (21.2.2013-30.12.2013)

W Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" prowadzone były działania w ramach spotkań polskiej i żydowskiej młodzieży.

Zanim Polacy z lubelskich szkół spotkali się z młodzieżą żydowską uczestniczyli w warsztatach przygotowujących ich na to spotkanie. Warsztaty odbywały się zazwyczaj w szkołach. Młodzież lubelska przygotowywała się także poprzez oglądanie wystawy "Lublin. Pamięć Miejsca" zainstalowanej w Bramie Grodzkiej i zapoznawała się z polsko-żydowską historią miasta.

Spotkania młodzieży w grupach międzynarodowych trwały około 2 godzin. Młodzież żydowska przyjeżdżała do lubelskich szkół, gdzie spędzała kilka godzin razem z młodzieżą polską. Elementem wspólnego spędzania czasu były warsztaty integracyjno-edukacyjne w języku angielskim, poprzez które młodzież w grupie polsko-żydowskiej wspólnie pogłębiała wiedzę na  wybrany wcześniej temat. Miała także możliwość dyskusji i wzajemnego zapoznania się.

WARSZTATY DLA POLSKIEJ MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCE DO SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ ŻYDOWSKĄ /2013 ROK/:

 

28.02.2013 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską z organizacji Haszomer Hacair, Podróż do Izraela, dla 65 Polaków z Liceum Sobieskiego w Lublinie (prowadzące: Izabela Czumak, Aleksandra Duź)

05.03.2013 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską z organizacji Haszomer Hacair, Podróż do Izraela, dla 65 Polaków z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie (prowadzący: Izabela Czumak, Bartosz Gajdzik)

08.03.2013 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską z organizacji Haszomer Hacair, Podróż do Izraela, dla 65 Polaków z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie (prowadzący: Bartosz Gajdzik)

11.03.2013 - Warsztat szkoleniowy dla nauczycieli Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Przygotowanie dla nauczycieli do prowadzenia spotkania w grupie polsko-izraelskiej, warsztat Polska:Izrael (prowadząca: Aleksandra Duź)

13.03.2013 - Warsztat szkoleniowy dla nauczycieli Gimnazjum i Liceum Sobieskiego w Lublinie. Przygotowanie dla nauczycieli do prowadzenia spotkania w grupie polsko-izraelskiej, warsztat „Światła w ciemności” - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata (prowadząca: Izabela Czumak)

16.09.2013 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską, Podróż do Izraela, dla 15 Polaków z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów w Lublinie (prowadzący: Bartosz Gajdzik)

18.09.2013 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską, Podróż do Izraela, dla 20 Polaków z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów w Lublinie (prowadzący: Bartosz Gajdzik)

20.09.2013 - Warsztat przygotowujący do spotkania z młodzieżą żydowską, Podróż do Izraela, dla 30 Polaków z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów w Lublinie (prowadzący: Bartosz Gajdzik)

09.10.2013 - Warsztat historyczny „Musicie przekazać tę historię dalej…” dla młodzieży polskiej (43 osoby) przygotowujący do uczestnictwa w obchodach 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze oraz spotkania z młodzieżą żydowską w dniu 14 października 2013 (opracowanie warsztatu: Iwona Kryczka IX Gimnazjum w Lublinie, prowadząca: Dominika Majuk)

10.10.2013 - Warsztat historyczny „Musicie przekazać tę historię dalej…” dla młodzieży polskiej (50 osób) przygotowujący do uczestnictwa w obchodach 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze oraz spotkania z młodzieżą żydowską w dniu 14 października 2013 (opracowanie warsztatu: Iwona Kryczka - IX Gimnazjum w Lublinie, prowadząca: Dominika Majuk)

 

 

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKIECH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2013 ROK/:

 

19.03.2013 - Warsztat polsko-żydowski Polska:Izrael dla 90 Polaków i 110 Żydów z Izraela. Izraelczycy zrzeszeni są w organizacji Haszomer Hacair i w ramach wyjazdu do Polski spotkali się z młodzieżą z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie (prowadzący: Aleksandra Duź, Bartosz Gajdzik, Emil Majuk, Aleksandra Zińczuk oraz nauczyciele)

19.03.2013 - Warsztat polsko-żydowski „Światła w ciemności” - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata dla 60 Polaków i 40 Żydów z różnych krajów świata. Młodzież żydowska zrzeszona jest w organizacji Haszomer Hacair i w ramach wyjazdu do Polski spotkali się z młodzieżą z Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie (prowadzący: Izabela Czumak, Agnieszka Zachariewicz oraz nauczyciele)

18.09.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie Ślady Miasta, „Światła w ciemności” - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i Listy do Henia dla 40 Polaków i 40 Żydów z Izraela. Warsztaty odbyły się w Zespole Szkół nr 1 na Podwalu w Lublinie (prowadzący: Dominika Majuk, Agnieszka Zachariewicz, Bartosz Gajdzik, nauczyciele: Anna Godzina, Michał Fryziel)

23.09.2013 - Warsztat polsko-żydowski Podróż do Sztetla dla 15 Polaków i 15 Żydów z Izraela. Warsztaty odbyły się w II LO im. Zamoyskiego w Lublinie (prowadzący: Bartosz Gajdzik)

24.09.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie Polska:Izrael w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Vetterów. W projekcie wzięła udział młodzież z Izraela - 207 uczniow i 30 nauczycieli oraz z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów - 107 uczniów i 22 nauczycieli (prowadzący: Magdalena Dziaczkowska, Agnieszka Zachariewicz, Bartosz Gajdzik oraz nauczyciele ze szkoły)

14.10.2013 - Warsztat historyczny „Musicie przekazać tę historię dalej…” dla 25 Polaków i 30 Żydów z Izraela. Po spotkaniu, które odbyło się w IX Gimnazjum w Lublinie młodzież polska i żydowska uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze (opracowanie warsztatu: Iwona Kryczka IX Gimnazjum w Lublinie, prowadzące: Dominika Majuk, Iwona Kryczka - IX Gimnazjum w Lublinie)

14.10.2013 - Warsztat polsko-żydowski Ślady Miasta dla 15 Polaków i 15 Żydów z Izraela. Spotkanie odbyło się w IX Gimnazjum w Lublinie. Młodzież polska i żydowska po spotkaniu uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze (prowadzący: Emil Majuk)

14.10.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie Polska:Izrael dla 60 Polaków i 60 Żydów z Izraela. Warsztaty odbyły się w IX LO w Lublinie. Młodzież polska i żydowska po spotkaniu uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze (prowadzący: Magdalena Dziaczkowska, Małgorzata Miłkowska, Bartosz Gajdzik, nauczycielki: Beata Bojar, Izabela Luty, Barbara Najda, Jolanta Trześniowska)

14.10.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie Polska:Izrael dla 45 Polaków i 45 Żydów z Izraela. Warsztaty odbyły się w Liceum Śródziemnomorskim w Lublinie. Młodzież polska i żydowska po spotkaniu uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze (prowadzący: nauczycielki - Ewa Heromińska-Sokołowska, Agata Gniecka, moderatorzy: Filip Kurowiał, Barbara Walenkiewicz, Julia Dziedzic)

14.10.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie Ślady Miasta dla 45 Polaków i 45 Żydów z Izraela. Warsztaty odbyły się w II LO w Lublinie (prowadzące: Magdalena Kawa, Agnieszka Wiśniewska, Agnieszka Zachariewicz)

14.10.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie Ślady Miasta dla 60 Polaków i 70 Żydów z Izraela. Warsztaty odbyły się w VIII LO w Lublinie. W warsztatach brała udział także młodzież z Gimnazjum w Kalinówce. Młodzież polska i żydowska po spotkaniu uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze (prowadzące: Izabela Czumak, nauczycielki: Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska, Małgorzata Stępniak - VIII LO, Ewelina Pelak - ZS w Kalinówce, koordynacja: Urszula Miaskowska)

14.10.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie Polska:Izrael dla 60 Polaków i 60 Żydów z Izraela. Warsztaty odbyły się w Gimnazjum i Liceum Sobieskiego w Lublinie. Młodzież polska i żydowska po spotkaniu uczestniczyła w obchodach 70. rocznicy Powstania w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze (prowadzący: nauczyciele - Keith Brice, Beata Panasiuk, Anna Sędzimir-Dobrowolska, Irena Wójtowicz)

17.10.2013 - Spotkanie młodzieży polskiej i żydowskiej w IV LO w Lublinie. Młodzież polska spotkała się z młodzieżą żydowską ze szkoły Guttman w Netanii i Ort Afridar z Aszkelonu. Częścią spotkania w szkole były warsztaty Polska:Izrael.

07.11.2013 - Warsztaty polsko-żydowskie, warsztat o Rykach dla 100 Polaków i 100 Izraelczyków. Warsztaty odbyły się w I LO w Rykach. W spotkaniu brali gościnnie udział  nauczyciele z ZSZ nr 1 i ZSZ nr 2 w Rykach (prowadzący: nauczyciele I LO w Rykach - Beata Kamela-Rosłaniec, Ewa Łukasiak, Barbara Marczak, Iwona Piłat, Maciej Kwiatek, ZSZ nr 1 - Andźelika Kłos, Barbara Polak, ZSZ nr 2 - Magdalena Jońska, Magdalena Stachurska, uczniowie I LO w Rykach - Weronika Pastuszka, Jakub Mysielski)

 

 

WARSZTATY DLA ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2013 ROK/:

 

27.05.2013 - Warsztat „Światła w ciemności” - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata dla młodzieży żydowskiej z Berlina (prowadząca: Izabela Czumak)

 

PODSUMOWANIE 2013:

Warsztaty przygotowujące dla polskiej młodzieży: 12, Ilość osób: 353 Polaków
Spotkania warsztatowe dla grup polsko-żydowskich: 45, Ilość osób: 515 Polaków, 530 Żydów
Warszaty dla młodzieży żydowskiej: 1, Ilość osób: 20


Razem

Warsztaty: 68, Ilość osób: 868 Polaków, 550 Żydów

 

 

strona projektu: BRAMA - Spotkania polsko-żydowskie

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe