Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (29.2.2012-30.8.2012)

W ramach spotkań młodzieży polskiej i żydowskiej w Lublinie odbyło się spotkanie członków grupy Haszomer Hacair (młodzież żydowska z Australii, Meksyku, Brazylii, Urugwaju, Włoch, Szwajcarii i Izraela) z uczniami lubelskich liceów.

Odbyły się także spotkania Izraelczyków z uczniami lubelskich liceów zaaranżowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2012 ROK/:

 

03.04.2012 - Warsztat polsko-żydowski (Poland:Israel) dla 70 Polaków i 70 Żydów z różnych krajów świata (członkowie grupy Haszomer Hacair z Australii, Meksyku, Brazylii, Urugwaju, Włoch, Szwajcarii i Izraela). Spotkanie z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

03.04.2012 - Warsztat polsko-żydowski (Poland:Israel) dla 100 Polaków i 100 Izraelczyków z organizacji Haszomer Hacair. Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie (prowadzący: Bartosz Gajdzik, Dominika Majuk, Agnieszka Zachariewicz)

30.08.2012 - Warsztat dla grupy polsko-żydowskiej "Janusz Korczak - ludzki pomost między dwoma narodami". Spotkanie 40 Polaków i 76 Izraelczyków. Spotkanie z uczniami VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie oraz gościnnie Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie. 

30.08.2012 - Warsztat dla grupy polsko-żydowskiej "Janusz Korczak - ludzki pomost między dwoma narodami". Spotkanie 30 Polaków i 76 Izraelczyków. Spotkanie Izraelczyków odbyło się z uczniami Liceum Śródziemnomorskiego w Lublinie oraz gościnnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach.

 

WARSZTATY DLA ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2012 ROK/:

30.08.2012 - Warsztat dla 30-osobowej grupy izraelskiej z Netanii "Listy do Henia". Spotkanie odbyło się w Bramie Grodzkiej.

 

PODSUMOWANIE 2012:

Spotkania warsztatowe dla grup polsko-żydowskich: 17, Ilość osób: 240 Polaków, 340 Żydów
Warszaty dla młodzieży żydowskiej: 1, Ilość osób: 30


Razem

Warsztaty: 18, Ilość osób: 240 Polaków, 370 Żydów

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe