Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej (11.3.2019-14.3.2019)

Spotkanie polsko-izraelskie w LO im. Kazimierza Wielkiego
Spotkania polsko-izraelskie w Liceum im. K. Wielkiego w Lublinie, 2015.

W ramach współpracy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie szkoły z Lublina i województwa lubelskiego coraz częściej mają możliwość przyjmowania grup młodzieży z Izraela oraz tworzenia stałego partnerstwa między szkołami.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warsztaty dla polskiej młodzieży przygotowujące do spotkania z Izraelczykami /2019/
Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

11.03.2019 - Spotkanie w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Kleeberga z młodzieżą izraelską ze szkół w Emek Hefer, Shefayim i Rishon LeZion. Młodzi ludzie ze szkoły lubelskiej i izraelskich wzięli udział w zajęciach warsztatowych z zakresu wypiekania ciastek, nauki śpiewu polskich i izraelskich piosenek oraz nauki polskich i izraelskich tańców. Następnie uczniowie lubelscy oprowadzali młodzież z Izraela po swojej szkole. W spotkaniu wzięło udział 90 Izraelczyków oraz kilkadziesiąt osób z lubelskiej szkoły (koordynacja: Joanna Matyjasek, współpraca: Izabela Czumak, Marcin Stasiak).

14.03.2019 - Spotkanie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Sempołowskiej z młodzieżą ze szkoły Guttman w Netanii. Sprotkanie odbywało się w ramach współpracy partnerskiej szkół. Młodzież izraelska po spotkaniu w szkole zwiedzała wystawę stałą w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN. W spotkaniu w szkole wzięło udział 150 Izraelczyków oraz uczniowie lubelskiej szkoły (koordynacja: Teresa Gralewska).

05.09.2019 - Spotkanie w Liceum Śródziemnomorskim im. Dominika Guzmana z młodzieżą izraelską ze szkoły Ironi Alef w Modi'in. W spotkaniu wzięło udział 40 Polaków oraz 80 Izraelczyków. Młodzież brała udział w warsztatach pt. "Janusz Korczak - ludzki pomost między narodami". Po zajęciach warsztatowych był czas na wspólne gry i zabawy na szkolnym patio (koordynacja: Ewa Heromińska-Sokołowska, nauczyciele ze szkoły; prowadzenie zajęć: Izabela Czumak, Marcin Stasiak, nauczyciele ze szkoły).

05.09.2019 - Spotkanie w VIII LO im. Z. Nałkowskiej z młodzieżą izraelską ze szkoły Ironi Alef Art & Science w Modi'in. Do lubelskiej szkoły dołączyła również młodzież z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach. Izraelczycy i Polacy brali udział w warsztatach pt. "Janusz Korczak - ludzki pomost między narodami". Po zajęciach młodzież miała możliwość zobaczyć występy zespołu Jawor oraz uczyć się polskiego tańca tradycyjnego (koordynacja: Urszula Miaskowska; prowadzenie zajęć: Bartosz Gajdzik, nauczyciele ze szkoły).