Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (11.3.2019-14.3.2019)

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczył w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Narzędziem ułatwiającym organizację takich spotkań jest portal internetowy Brama. Spotkania Polsko-Żydowskie, gdzie zamieszczone są wiadomości dotyczące współpracy między szkołami w Lublinie i Izraelu, informacje o szkołach biorących udział w spotkaniach i prowadzących wymiany, relacje ze spotkań młodzieży, a także scenariusze zajęć warsztatowych dla grup międzynarodowych.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” był koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkania z młodzieżą żydowską w lubelskich szkołach odbywały się pod patronatem tego programu.

Jako instytucja wspierająca wymiany i spotkania młodzieży Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oferował:

  • szkolenia dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich, czyli nauczycieli, uczniów lubelskich szkół oraz wolontariuszy,
  • udostępniał pakiet edukacyjny na spotkania obejmujący zróżnicowane scenariusze warsztatów dla grup polsko-żydowskich z trójjęzycznymi materiałami edukacyjnymi (konsultacja merytoryczna: Robert Kuwałek, Krzysztof Styczyński)
  • udostępniał scenariusz warsztatu przygotowującego młodzież polską do spotkania z młodzieżą żydowską
  • organizował szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania o żydowskim dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny oraz edukacji o Holokauście

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH W 2019 ROKU:

11.03.2019 - Spotkanie w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Kleeberga z młodzieżą izraelską ze szkół w Emek Hefer, Shefayim i Rishon LeZion. Młodzi ludzie ze szkoły lubelskiej i izraelskich wzięli udział w zajęciach warsztatowych z zakresu wypiekania ciastek, nauki śpiewu polskich i izraelskich piosenek oraz nauki polskich i izraelskich tańców. Następnie uczniowie lubelscy oprowadzali młodzież z Izraela po swojej szkole. W spotkaniu wzięło udział 90 Izraelczyków oraz kilkadziesiąt osób z lubelskiej szkoły (koordynacja: Joanna Matyjasek, współpraca: Izabela Czumak, Marcin Stasiak).

14.03.2019 - Spotkanie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Sempołowskiej z młodzieżą ze szkoły Guttman w Netanii. Sprotkanie odbywało się w ramach współpracy partnerskiej szkół. Młodzież izraelska po spotkaniu w szkole zwiedzała wystawę stałą w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN. W spotkaniu w szkole wzięło udział 150 Izraelczyków oraz uczniowie lubelskiej szkoły (koordynacja: Teresa Gralewska).

05.09.2019 - Spotkanie w Liceum Śródziemnomorskim im. Dominika Guzmana z młodzieżą izraelską ze szkoły Ironi Alef w Modi'in. W spotkaniu wzięło udział 40 Polaków oraz 80 Izraelczyków. Młodzież brała udział w warsztatach pt. "Janusz Korczak - ludzki pomost między narodami". Po zajęciach warsztatowych był czas na wspólne gry i zabawy na szkolnym patio (koordynacja: Ewa Heromińska-Sokołowska, nauczyciele ze szkoły; prowadzenie zajęć: Izabela Czumak, Marcin Stasiak, nauczyciele ze szkoły).

05.09.2019 - Spotkanie w VIII LO im. Z. Nałkowskiej z młodzieżą izraelską ze szkoły Ironi Alef Art & Science w Modi'in. Do lubelskiej szkoły dołączyła również młodzież z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach. Izraelczycy i Polacy brali udział w warsztatach pt. "Janusz Korczak - ludzki pomost między narodami". Po zajęciach młodzież miała możliwość zobaczyć występy zespołu Jawor oraz uczyć się polskiego tańca tradycyjnego (koordynacja: Urszula Miaskowska; prowadzenie zajęć: Bartosz Gajdzik, nauczyciele ze szkoły).

SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich

Kategorie

Słowa kluczowe