Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spektakl „Ciemna woda”

Teatr Współczesny w Szczecinie, Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie – w tych teatrach odbędą się premiery spektakli zrealizowanych w oparciu o zwycięskie dramaty konkursu „Dramatopisanie” Instytutu Teatralnego. „La Pasionarię” Antoniny Grzegorzewskiej i „Ciemną Wodę” Amanity Muskarii wyreżyserują Karolina Szczypek/Paweł Sablik, Iwo Vedral oraz Arkadiusz Ziętek/Witold Dąbrowski.

Eksplikacja zgłoszona przez dwóch reżyserów: Arkadiusza Ziętka i Witolda Dąbrowskiego z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie zainteresowała Kapitułę konkursu oryginalnym pomysłem inscenizacyjnym. Opis zapowiada spektakl o formule łączącej teatr żywego planu, teatr przedmiotu i słuchowisko, w którym role bohaterów grają manekiny animowane przez dwóch aktorów. Kapituła zwróciła także uwagę na zapowiedź stworzenia Teatru Podróżnego, który z „Dziwowiskiem Ciemna woda” dotrze do małych miejscowości na Lubelszczyźnie, konfrontując ich mieszkańców z trudnym tematem dramatu Amanity Muskarii.

„Dramatopisanie” jest programem stypendialnym służącym wspieraniu polskiej dramaturgii współczesnej. Celem Programu jest wspieranie najzdolniejszych polskich autorów sztuk współczesnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków pracy, popularyzacja ich osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o polskim dramacie współczesnym. „Dramatopisanie” ma doprowadzić do powstania, publikacji, opracowania i prapremierowej inscenizacji nowych tekstów dramatycznych o wysokich walorach artystycznych.

Organizatorem „Dramatopisania” jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, a środki na jego realizację pochodzą z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Logo Instytutu Teatralnego

Kategorie