Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Siła Wolności" - konkurs na tekst / materiał filmowy

Konkurs „Siła Wolności” na napisanie krótkiego tekstu lub stworzenie krótkiego materiału filmowego.

 

SIŁA WOLNOŚCI
KONKURS NA TEKST/ MATERIAŁ FILMOWY


Kolejna rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 r. , które otworzyły Polsce drzwi do wolności, skłania nas do wielu ważnych pytań:
- co to znaczy być wolnym człowiekiem?
- czym jest wolność we współczesnym świecie?
- czy istnieje wolność bez odpowiedzialności?

 

Te wszystkie pytania nabierają szczególnej wagi w kontekście wydarzeń jakie miały miejsce w 2014 r. na Majdanie w Kijowie. Proponujemy konkurs „Siła Wolności” na napisanie krótkiego tekstu lub stworzenie krótkiego materiału filmowego. Prace konkursowe mogą opowiadać konkretną historię, ale też mieć charakter impresji.

 


ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

KONKURS NA TEKST

KONKURS NA MATERIAŁ FILMOWY

FORMA

Tekst może mieć formę listu, eseju lub felietonu. Tekst nie powinien przekraczać długości 6000 znaków. 

Materiał filmowy może mieć formę etiudy dokumentalnej, reportażu, fotocastu, remiksu. Materiał filmowy nie powinien przekraczać 5 minut.

UCZESTNICY KONKURSU

Mieszkańcy Lublina:
- dzieci (10-13 lat)
- młodzież (14-18 lat)
- dorośli
.

Mieszkańcy Lublina:
- młodzież (14-18 lat)
- dorośli.

KRYTERIA OCENY

Oryginalność wypowiedzi; twórcze podejście do tematu; związek pracy z ideą zawartą w temacie; swoboda w operowaniu środkami literackimi/filmowymi; zgodność tematu i formy wypowiedzi z wiekiem i umiejętności autora pracy; pomysłowość w tworzeniu kompozycji pracy.

DODATKOWE INFORMACJE

Anna Nowak: tel.81 532 58 67 [email protected]

Karolina Kryczka: tel.81 532 58 67 [email protected]

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 26.05.2014 kart zgłoszenia oraz prac (tekst w formie wydruku oraz wersji elektronicznej na płycie CD, materiał filmowy na płycie w formacie avi albo mp4) na adres: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin, z dopiskiem „Siła Wolności – konkurs”. Każdy autor może zgłosić jedną pracę tekstową i/lub jedną pracę filmową. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora, którego decyzje są ostateczne. Laureatom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Wybrane prace zostaną opublikowane.