Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium „Wołyń 1943 – Świadectwa”

Stowarzyszenie „Panorama Kultur”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
we współpracy z Wołyńskim Państwowym Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku

zorganizowały spotkanie
pt. „Wołyń 1943 – Świadectwa”

16 lipca (poniedziałek)

na Wydziale Historii Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku

W ramach spotkania odbyły się:

10.00-10.30

Prezentacja projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943”


10.30-12.30

Okrągły stół z udziałem ukraińskich historyków i krajoznawców

14.30-17.30

Bezpłatne warsztaty dla studentów z zakresu historii mówionej i zbierania dokumentacji

 

Miejsce spotkania: Biblioteka Wołyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku,

43021, Łuck, ul. Wynnyczenka, 30а (sala konferencyjna).


Spotkanie miało charakter otwarty i rozpoczęło lipcową ekspedycję naukową
po Wołyniu, której celem było m.in. zebranie świadectw historii.


Partnerzy merytoryczni projektu „Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń
1943”:

Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytut Polski w
Kijowie, Konsulat RP w Łucku, Konsulat Ukrainy w Lublinie, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum „UCRAINICUM” KUL w
Lublinie, Wołyński Państwowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku

 

Kontakt – Aleksandra Zińczuk, koordynator projektu

[email protected]
tel. +48 081 532 58 67 ; +48 663 990 954

 

Wydział Historii Uniwersytetu w Łucku:
Viktoria Boyko, asystent Wydziału Historii Państwowego Uniwersytetu Lesi Ukrainki w Łucku
+38097 964 55 92; +48 886 296 596