Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt wydawniczy „Kościoły lubelskie” – ks. Jan Ambroży Wadowski

Projekt wydawniczy „Kościoły lubelskie” – ks. Jan Ambroży Wadowski
Fragment rękopisu autorstwa ks. J.A. Wadowskiego, zbiory Biblioteki PAU i PAN w Krakowie

Projekt wydawniczy „Kościoły lubelskie” – ks. Jan Ambroży Wadowski ma na celu publikację niewydanej dotąd części rękopisu, będącego kontynuacją książki „Kościoły lubelskie” autorstwa księdza i historyka Jana Ambrożego Wadowskiego (1839-1907).

Autor rękopisu Jan Ambroży Wadowski należy do grona najbardziej zasłużonych badaczy przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Urodził się w 1839 roku w Kamionce k. Lubartowa. W szesnastym roku życia wstąpił do zakonu dominikanów w Lublinie, gdzie w 1862 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po kasacie lubelskiego klasztoru dominikanów sekularyzował się, zostając kapłanem diecezjalnym. Ksiądz Wadowski w czasie swojej posługi duszpasterskiej był m.in. wykładowcą w Seminarium Duchownym we Włocławku i Lublinie, wikariuszem w lubelskiej katedrze, proboszczem parafii w Bystrzycy i Abramowicach, kanonikiem zamojskim, a także rektorem kościoła św. Piotra i Pawła w Lublinie. Duchowny sprawował również opiekę nad archiwum konsystorza lubelskiego, sam niejednokrotnie zbierając i ratując od zniszczenia rozproszone akta kościelne.  

Poza posługą kapłańską Jan Ambroży Wadowski poświęcił się pracy nad stworzeniem monografii wszystkich świątyń katolickich na terenie XIX-wiecznej diecezji lubelskiej.

Pierwsza część jego pracy zatytułowana „Kościoły lubelskie” została opublikowana w 1907 roku. Autor zawarł w niej opis ośmiu najstarszych, średniowiecznych świątyń Lublina.

Podczas pisania ksiądz Wadowski korzystał z materiałów archiwalnych, często dziś już niedostępnych, które zaginęły bądź zostały zniszczone m.in. w czasie II wojny światowej. Czyni to jego pracę wyjątkowo wartościową, gdyż wiadomości przekazane przez autora posiadają dzisiaj walor źródła. Pomimo ponad stuletniej metryki, publikacja ta charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym.

Po śmierci księdza Wadowskiego jego rękopiśmienna spuścizna trafiła w 1909 roku do Akademii Umiejętności w Krakowie. W jego dorobku pozostał rękopis, w którym przygotował on opisy kolejnych świątyń położonych na terenie Lublina. Spuścizna księdza Wadowskiego, w tym wspomniany rękopis są obecnie trudno dostępne. Celem projektu jest jego publikacja w formie książki. Pozwoli ona na przybliżenie szerszemu gronu osób zainteresowanych historią miasta, dziejów świątyń lubelskich, również tych, które do dziś nie doczekały się pełnych opracowań. Publikacja niewydanej dotąd części rękopisu, będącego kontynuacją książki „Kościoły lubelskie” jest wyrazem uznania dla dorobku księdza Jana Ambrożego Wadowskiego – wybitnego historyka i badacza dziejów Lublina.

Więcej informacji o księdzu Janie Ambrożym Wadowskim znajduje się w Leksykonie:

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/jan-ambrozy-wadowski-18391907/

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kategorie