Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "W poszukiwaniu Lubliniaków - USA"

W okresie od 14 listopada do 14 grudnia 2010 roku pracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Tomasz Czajkowski,  realizował projekt „W poszukiwaniu Lubliniaków – USA”.Celem projektu było dotarcie do żyjących obecnie w USA (w Nowym Jorku i na Florydzie) żydowskich emigrantów wywodzących się z Lublina i Lubelszczyzny, nagranie ich wspomnień, a także pozyskanie archiwalnych fotografii, dokumentów z ich zbiorów.

W ramach projektu nagrano 13 osób i pozyskano w formie zdigitalizowanej ponad 100 sztuk materiałów ikonograficznych: fotografii, dokumentów, rękopisów, map pamięci itp. Wywiady przeprowadzano, łącząc klasyczną metodę biograficzną z kwestionariuszową. Najważniejsze poruszane w rozmowach tematy to: życie przed wybuchem II wojny światowej, wojenne historie rodzin, emigracja i losy emigrantów w USA, historia i aktualna działalność ziomkostw, przemiany tożsamości kolejnych pokoleń emigrantów oraz rodzinny przekaz pamięci.


Warto podkreślić, iż większość osób spośród nagranych należy do pierwszego pokolenia emigrantów, urodzonych przed II wojną światową w Polsce. Nagrane osoby wywodzą się z Lublina (5 osób), a także z Głuska, Urzędowa, Kraśnika, kolonii Czołna (pow. Puławy), Kolbuszowej, Odessy. Relacje nagrywane były w językach: polskim (11) i angielskim (2). Zarejestrowane zostały techniką wideo (11 osób) i audio. Łączny czas wszystkich nagrań to ponad 47 godzin.


W trakcie projektu udało się również odwiedzić cmentarz w New Jersey, gdzie znajduje się obelisk poświęcony lubelskim Żydom oraz pochowani są członkowie Ziomkostwa Lubelskiego w Nowym Jorku.


Nagrane relacje oraz pozyskane materiały ikonograficzne umieszczone zostaną na stronie internetowej Ośrodka.


Osoby nagrane w ramach projektu (w porządku alfabetycznym): Al Ackerstein, Rosa Botkier, Paula Eisen, Ewa Eisenkeit, Gerry Flumenbaum, Dina Fogelgaren, Henry Hochrad, Dawid Tenenbaum, Sara Tuller, Morris Wajsbrot, Regina Zielińska oraz Józef Grabowski i Janusz Skowron (polscy emigranci mieszkający obecnie w Nowym Jorku).


Podziękowania

Powodzenie tego projektu zależało od bardzo wielu osób. W tym miejscu chciałbym im bardzo serdecznie podziękować.


Przede wszystkim wyrazy podziękowania kieruję do moich rozmówców. Jestem im niezmiernie wdzięczny za to, że zgodzili się podzielić, bardzo często bolesnymi dla nich, wspomnieniami.


Dziękuję osobom, którzy przez cały okres mojego pobytu w USA pomagali mi, gościli, zapewnili serdeczną, domową atmosferę oraz niezapomniane przeżycia: Emilowi Wardzie, Esther i Barry Minars, Michałowi Hochman i Larysie Baldovin.


Tomasz Czajkowski, koordynator projektu.