Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "W poszukiwaniu Lubliniaków - Izrael (2009)"

W okresie od 6 września do 25 września 2009 roku pracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Tomasz Czajkowski, realizował projekt „W poszukiwaniu Lubliniaków – Izrael (2009)”. Celem projektu było dotarcie do żyjących obecnie w Izraelu żydowskich emigrantów wywodzących się z Lublina i Lubelszczyzny i ich rodzin, nagranie ich wspomnień, a także pozyskanie archiwalnych fotografii, dokumentów z ich zbiorów.

W ramach projektu nagrano 38 osób i pozyskano w formie zdigitalizowanej ponad 100 sztuk materiałów ikonograficznych. Wywiady przeprowadzano, łącząc klasyczną metodę biograficzną z kwestionariuszową. Najważniejsze poruszane w rozmowach tematy to: życie przed wybuchem II wojny światowej, wojenne historie rodzin, emigracja i losy emigrantów w Izraelu, historia i aktualna działalność ziomkostw, przemiany tożsamości kolejnych pokoleń emigrantów oraz rodzinny przekaz pamięci.


Warto podkreślić, iż większość (34 osoby) spośród nagranych należy do pierwszego pokolenia emigrantów, urodzonych przed II wojną światową w Polsce. Nagrane osoby wywodzą się z Lublina, a także z Radomia, Warszawy, Biłgoraja, Modliborzyc, Bychawy, Międzyrzeca Podlaskiego, Kraśnika, Puław, Łodzi, Płocka, Baranowa, Kurowa, Chełma, Zamościa, Krakowa, Hrubieszowa, Bełżyc, Józefowa Biłgorajskiego, Siedlec, Dęblina.


Relacje nagrywane były w językach: polskim, angielskim i hebrajskim. Zarejestrowane zostały techniką wideo (36 osób) i audio. Łączny czas wszystkich nagrań to ponad 57 godzin.


Nagrane relacje oraz pozyskane materiały ikonograficzne opublikowane zostały na stronie internetowej Ośrodka. Ponadto wykorzystywane były w trakcie warsztatów edukacyjnych z młodzieżą polską i izraelską poświęconym Sprawiedliwym wśród Narodów Świata, publikacjach oraz w serwisach internetowych Ośrodka.


Osoby nagrane w ramach projektu (w porządku alfabetycznym): Miriam Akavia, Itzhak Arad, Israel Aviram, Chava Avni, Sara Barnea, Irena Burstin, Bencjon Drutin, Haviva Feldman, Mosze Frank, Hanna Frenkel, Batia Golan, Chawa Goldminc, Lea Goldsztajn, Jeszaiahu Gotlib, Jakub Guterman, Israel Gutman, Benjamin Ifat, Yeszaiachu Kapcan, Józef Kliger, Chaim Lender, Yona Livne, Israel Mendelson, Nechama Omri, Shalom Omri, Mosze Pech, Yochi Rabinowitz, Shulamit Rot, Mordechai Rotenberg, Henryk Rozen, Miriam Rozenblum, Mosze Rozenblum, Itzhak Saar, Abraham Silberstein, Leonia Singer, Ruth Tatarko, Szalom Tugentman, Szlomo Waks, Pinchas Zayontz.

 

Podziękowania

Powodzenie tego projektu zależało od bardzo wielu osób. W tym miejscu chciałbym im bardzo serdecznie podziękować.

Przede wszystkim wyrazy podziękowania kieruję do moich rozmówców. Jestem im niezmiernie wdzięczny za to, że zgodzili się podzielić, bardzo często bolesnymi dla nich, wspomnieniami.

Dziękuję partnerowi projektu: Josephowi Dakarowi z Ziomkostwa Lubelskiego w Izraelu.

Dziękuję osobom, którzy przez cały okres mojego pobytu w Izraelu pomagali mi, gościli, zapewnili serdeczną, domową atmosferę oraz niezapomniane przeżycia: Noi i Yosiemu Dakarom, Jakubowi Gorfinklowi, Sarze Barnea, Necie, Nachumowi i Szmulikowi Avidarom, Icie i Mosze Fishbergom, Alizie Salomon, Anuli i Ryszardowi Weilerom.


Tomasz Czajkowski, koordynator projektu.