Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt Unveiling Aktion Reinhardt: A Multi-Perspective Exploration

Umschlagplatz przy ulicy Zimnej
Umschlagplatz przy ulicy Zimnej (Autor: Butryn, Marcin Jan)

Celem projektu jest stworzenie ponadnarodowej narracji o historii Holokaustu, ze szczególnym uwzględnieniem akcji Reinhardt oraz  ustanowienie nowych form upamiętnienia 16 Marca.

Projekt jest realizowany przez Dom Konferencji Wannsee w Berlinie i Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie. 

O projekcieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Koncepcja współpracy opiera się na wzajemnym przekonaniu, że budując aktywną sieć potencjalnych partnerów z różnych krajów, będziemy w stanie rozważyć nowe formy upamiętnienia 16 marca i podnieść świadomość na temat akcji Reinhardt, z uwzględnieniem kluczowej roli Lublina podczas jej realizacji.

W ramach projektu Unveiling Aktion Reinhardt: A Multi-Perspective Exploration planowane są działania: 

  • Upamiętnienie 16 marca i seminarium dla partnerów projektu
  • Międzynarodowe seminarium w Lublinie i na Lubelszczyźnie
  • Wystawa plenerowa oraz online
  • Seminarium online podsumowujące projekt

Upamiętnienie 16 marca i seminarium dla partnerów projektuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

15–18 marca 2024

W dniach 15–18 marca 2024 r. w Lublinie odbyło się seminarium dla liderów projektu z Bramy Grodzkiej i Domu Konferencyjnego Wannsee.

Goście wzięli udział w Misterium Światła i Ciemności oraz odwiedzili miejsca związane z historią Żydów, w tym teren dawnej dzielnicy żydowskiej i Państwowe Muzeum na Majdanku. Seminarium było okazją do omówienia głównej koncepcji i celów projektu, zaplanowania ram technicznych i harmonogramu działań oraz refleksji nad praktykami upamiętniania.

Międzynarodowe seminarium w Lublinie i na LubelszczyźnieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

16–21 czerwca 2024

Międzynarodowe seminarium dla 24 uczestników – przedstawicieli instytucji i organizacji z Niemiec, Polski, Izraela i innych krajów europejskich, zajmujących się edukacją o Holokauście i miejscami pamięci.

Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat akcji Reinhardt, a w rezultacie stworzą aktywną sieć współpracy mają na celu podnoszenie świadomości o tym wydarzeniu i promowaniu działań upamiętniających wydarzenia 16 Marca.  

Wystawa plenerowa oraz onlineBezpośredni odnośnik do tego akapitu

październik – listopad 2024

Koncepcja wystawy łączy wydarzenia historyczne w Wannsee i Lublinie w kontekście akcji Reinhardt. Wystawa będzie prezentowana w Lublinie i Wannsee.

Seminarium onlineBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Listopad 2024

Podczas seminarium online, które odbędzie się w ramach działań upamiętniających rocznicę zakończenia akcji Reinhardt, zostaną zaprezentowane wyniki projektu. 

KoordynacjaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Dominika Majuk, Tal Schwartz

Projekt jest finansowany przez Fundację EVZ i Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu YOUNG PEOPLE remember.