Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Sztuka Pamięci. Kiełsznia. Działania edukacyjno-artystyczne"

"Sztuka Pamięci: Kiełsznia. Działania edukacyjno-artystyczne” to cykl interdyscyplinarnych działań edukacyjno - artystycznych skoncentrowanych wokół sylwetki lubelskiego fotografa z okazji 100 rocznicy jego urodzin.

Stefan Kiełsznia (1911-1987) to jeden z pionierów fotografii dokumentalnej w Polsce.

Do jego najważniejszych prac należy wyjątkowa kolekcja zdjęć z nieistniejącej już lubelskiej dzielnicy żydowskiej wykonana w poł. lat '30 XX w. Zdjęcia te są poruszającym dokumentem czasu i miejsc, które bezpowrotnie zniknęły z przestrzeni miasta oraz świadomości jego mieszkańców. Z kolekcji Stefana Kiełszni pozostało do dzisiaj ponad 140 zdjęć ukazujących ulicę Nową, Lubartowską, Świętoduską, Kowalską i Szeroką znajdujacych się w posiadaniu rodziny oraz zbiorach Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”.

Projekt „Sztuka pamięci: Kiełsznia” ma na celu rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności młodzieży będącej w interakcji z przestrzenią miejską oraz zachęcenie jej do szukania inspiracji dla działań twórczych w swoim otoczeniu, m.in poprzez pokazanie, do jak znakomitych rezultatów artystycznych doszedł Stefan Kiełsznia fotografując ulice swojego miasta i jak bardzo inspirująca jest jego twórczość dla artystów współczesnych. Dzięki przeprowadzonym działaniom grupa młodych ludzi zdobyła umiejętności pracy twórczej inspirowanej przestrzenią miejską i materiałami dokumentalnymi w zakresie fotografii, typografii i działań plastycznych oraz spopularyzowana zostałą wiedza dotycząca dorobku tak ważnej dla dziedzictwa kulturowego Lublina postaci jaką jest Stefan Kiełsznia.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:
I. Promocja albumu „Ulica Nowa 3. Stefan Kiełsznia. Zdjęcia lubelskiej dzielnicy żydowskiej z lat 30." Ulrike Grossarth, Lipsk 2011., 20 maja 2011.

Album towarzyszy wystawie prezentującej fotografie Stefana Kiełszni oraz prace artystyczne Ulrike Grossarth pt. „Stoffe aus Lublin/Bławatne z Lublina”. Wystawa była prezentowana w Kunsthaus Drezden w 2010 r., zaś w Lublinie zostanie pokazana w sierpniu 2011 r. w ramach obchodów 100 rocznicy urodzin Stefana Kiełszni. Album jest efektem kilkuletniej współpracy niemieckiej artystki Ulrike Grossarth z Państwowymi Zbiorami Sztuki w Dreźnie, Miejską Galerią Sztuki Współczesnej w Dreźnie oraz Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

>>> czytaj archiwum wydarzenia

II. Warsztaty artystyczne dla 60 uczestników z lubelskich szkół, maj-czerwiec 2011:
19 Gimnazjum, II LO, VI LO, VIII LO, XVI LP przy Spe
cjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej.

a) grupa fotograficzna –
gr. I. prowadzenie: Paweł Żak-  praca w przestrzeni miasta w oparciu o fotografie oraz sposób fotografowania Stefana Kiełszni, a następnie praca nad zdjęciami w programie graficznym. Zdjęcia zostały zaprezentowane podczas projekcji w przestrzeni miasta z okazji 100. rocznicy urodzin S. Kiełszni 22 sierpnia 2011.
gr. II. prowadzenie: Marcin Sudziński-  praca w ciemni nad wywoływaniem zdjęć metodą tradycyjną zrobionych aparatami otworkowymi przez uczestników happeningu z okazji 100. rocznicy urodzin S. Kiełszni 21 sierpnia 2011.

b) grupa typograficzna – prowadzenie: Alicja Magiera, Robert Sawa
zapoznanie się z techniką druku typograficznego, wykonanie składu typograficznego 4 afiszy inspirowanych fotografiami Stefana Kiełszni, a następnie odbicie ich samodzielnie na maszynie typograficznej Planeta Fixia. Wykonane afisze typograficzne były częścią happeningu który odbędzie się 22 sierpnia 2011 z okazji 100. rocznicy urodzin S. Kiełszni.

c) grupa plastyczna – prowadzenie: Beata Szczerbińska, Anna Łukasik
odtworzenie atmosfery przedwojennego Lublina poprzez swobodne działania plastyczno-teatralne przedstawionego na przedwojennych zdjęciach Lublina S. Kiełszni. „Performance dla Kiełszni” został zaprezentowany w przestrzeni miasta na ul. Kowalskiej 22 sierpnia 2011 z okazji 100. rocznicy urodzin S. Kiełszni.

>>> czytaj archiwum warsztatów

III. Cykl 4 spotkań otwartych z gośćmi poświęconych twórczości Stefana Kiełszni:
11. 05. 2011 - Joanna Zętar: Stefan Kiełsznia – dokumentalista Lublina
25. 05. 2011 - Leszek Dulik: Trzy spojrzenia na Lublin: Magierski, Poddębski, Hartwig. Gość specjalny: Jan Magierski.
07. 06. 2011 - Łucja Kondratowicz – Miliszkiewicz (Muzeum Wsi Lubelskiej): Uliczne szyldy w czasach II RP na Lubelszczyźnie, Tradycja, przepisy, technologie, spuścizna.
15. 06. 2011 - Marcin Pastwa (Instytut Historii Sztuki KUL): Między sztuką a dokumentem. Europejska fotografia lat 30. XX w.

>>> czytaj archiwum wydarzenia


IV. Obchody 100. rocznicy urodzin Stefana Kiełszni

16-26 sierpnia 2011, Rynek Straego Miasta przed Trybunałem
Wystawa plenerowa „Stefan Kiełsznia – dokumentalista Lublina” prezentująca życie i twórczość Stefana Kiełszni

21 sierpnia 2011 - wigilia 100. rocznicy urodzin Stefana Kiełszni
miejsce: ul. Kowalska
SEKWENCJE: O-TWÓRZ LUBLIN! - fotografowanie Lublina aparatami otworkowymi

organizowana wspólnie z Grupą Projekt akcja jednoczesnego wykonania fotografii przez wszystkich uczestników za pomocą własnoręcznie wykonanych aparatów otworkowych. Próba podążenia śladami Kiełszni i sfotografowania kadr po kadrze dzisiejszą ul. Kowalską.

 22 sierpnia 2011 - 100. rocznica urodzin Stefana Kiełszni
miejsce: ul. Kowalska 4
„Performance dla Kiełszni” - próba  odtworzenia życia ulicy przedstawionego na przedwojennych zdjęciach Lublina S. Kiełszni 

miejsce: Brama Grodzka
„Kiełsznia dzisiaj” - multimedialna projekcja zdjęć inspirowanych fotografiami Stefana Kiełszni

miejsce: Galeria Teatru NN (ul. Grodzka 34)
Otwarcie wystawy „Stoffe aus Lublin/Bławatne z Lublina. running / Lubartowska”. Ulrike Grossarth – Stefan Kiełsznia.
Wystawa prac niemieckiej artystki Ulrike Grossarth, która zainspirowana przedwojennymi zdjęciami Lublina autorstwa Stefana Kiełszni, stworzyła unikalne prace plastyczne i wizualne.

Wystawa usytuowana będzie w przestrzeni miasta na trasie: Brama Grodzka (ul. Grodzka 21) – Galeria NN (ul. Grodzka 34) – Sklep pszczelarsko-spożywczy (ul. Kowalska  14) - Izba Pamięci Żydów Lubelskich (ul. Lubartowska 8) – Sklep: Artykuły obuwnicze Hurt-Detal (ul. Lubartowska 29) – Sklep: MIX – Tania Odzież, (ul. Lubartowska 33) – Sklep: Moda Męska,  509 818 660 (ul. Lubartowska 37) – Zakład Zegarmistrzowski (ul. Lubartowska 49) – Jesziwa Mędrców Lublina (ul. Lubartowska 85).
Wystawa będzie czynna w terminie: 22 sierpnia – 15 września 2011

>>> czytaj archiwum wydarzeniaV. Serwis internetowy: www.kielsznia.teatrnn.pl poświęcony życiu i twórczości Stefana Kiełszni.
Serwis zawiera zdjęcia, materiały archiwalne, wspomnienia oraz scenariusz warsztatu edukacyjnego dla młodzieży  „Stefan Kiełsznia-dokumentalista Lublina”.Organizatorzy:
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Współpraca:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Filia w Lublinie
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie – filia w Lublinie
Grupa Projekt
Staatliche Kunstsammlungen DresdenDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe