Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie"

 
Celem projektu jest rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz, skąd w czasie II wojny światowej wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci - żydowskich mieszkańców miasta.
W ramach projektu planowane są następujące działania:
  • prace remontowo-budowlane na terenie miejsca pamięci mające na celu utrzymanie jego otoczenia w należytym stanie i umożliwienie korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
  • renowacja szlaku pamięci;
  • otwarte spotkanie dla mieszkańców dzielnicy Tatary połączone z wystawą organizowaną w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej - 24.03.2017;
  • stworzenie strony internetowej prezentującej działania projektowe i treści dotyczące zagadnienia akcji "Reinhardt";
  • organizacja spotkania podsumowującego projekt i konferencja prasowa - 29.11.2017;

STRONA PROJEKTU: teatrnn.pl/ar-lublin/


Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.