Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Remiks dokumentalny"

„Remiks dokumentalny" to projekt realizowany przez Laboratorium Nowe Media. 

Wspólnie z młodzieżą szukamy najlepszych sposobów na kreatywne wykorzystywanie nowych mediów do tworzenia cyfrowych opowieści opartych na dokumentach.

 


 

W ramach projektu zostanął zrealizowane:

 

 

 

 

WARSZTATY REMIKSU

Uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów dotyczących świadomego korzystania z mediów oraz tworzenia narracji w sieci, przy świadomości uwarunkowań prawnych oraz etycznych. Chcemy ich zachęcić do aktywności kulturalnej i społecznej w nowych mediach. Na bazie zebranych podczas warsztatów materiałów stworzone zostaną krótkie remiksy dokumentalne w formie filmowej.


Jedną z propozycji tematycznych dla uczestników warsztatów będzie pojęcie wolność. Końcowy efekt części prac grup warsztatowych będzie prezentowany na Placu Litewskim, podczas obchodów 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce z 4 czerwca 1989 roku. Cały projekt wraz z efektami będzie prezentowany w wybranych szkołach w Lublinie.


W cyklu warsztatów biora udział cztery grupy warsztatowe:

 

 

SPOTKANIA Z DOKUMENTALISTAMI

Dopełnieniem cyklu warsztatów będą spotkania z udziałem wybitnych polskich dokumentalistów. Do udziału w cyklu zaprosimy reportażystów radiowych, filmowych, prasowych, fotoreportażystów.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się Leszek Gnoiński i Anna Kaczkowska.

 

Program spotkań:

27 maja 2014

Spotkanie z Leszkiem Gnoińskim i prezentacja filmu "Beats of freedom" . 

czytaj więcej

 

30 maja 2014

Spotkanie z Anną Kaczkowską i prezentacja jej reportaży radiowych. 

czytaj więcej

 

 


PLATFORMA E-LEARNINGOWA I KURS INTERNETOWY

W ramach projektu zostanie również zrealizowany kursu internetowy dla młodzieży z poza Lublina. Powstanie jedna, pilotażowa grupa, która będzie realizować program warsztatów przez internet. Do tego celu zostanie stworzony specjalny system do zarządzania e-learningiem. Specjalnie dla nich zostaną przygotowane scenariusze oraz materiały edukacyjne. Na pojedynczy scenariusz, który będziemy udostępniać uczestnikom przez sieć składać się będą: krótkie teksty objaśniające problematykę warsztatu, przydatne linki, materiały ikonograficzne oraz kilkuminutowe filmiki ze spotkań z dokumentalistami oraz specjalistami w dziedzinie nowych mediów, w których młodzież ze względu na odległość nie może uczestniczyć. Program warsztatów i zadania będą tożsame w obu kursach.


W kursie internetowym weźmie udział młodzież z Bychawskiego Centrum Kultury.

 

 

MEDIALAB

Integralną częścią projektu będzie, po zakończeniu warsztatów, trzydniowy medialab. Do uczestników działania dołączą zakwalifikowane osoby z całej Polski. Młodzież zaprezentuje efekty swoich prac. Skonfrontuje je z doświadczeniami osób pracujących w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, które wykorzystują nowe media w pracy. Będzie to punktem wyjścia do prac nad najbardziej efektywnymi metodami wykorzystywania dokumentów w edukacji medialnej oraz krytycznej oceny formy „remiksu dokumentalnego”.

 

PUBLIKACJA

Projekt podsumuje publikacja multimedialna przedstawiająca merytoryczne zagadnienia poruszone podczas projektu, jego osiągnięcia i efekty.

 

 


WSPÓŁPRACA

W ramach projektu współpracujemy z:
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
Wydziału Politologii UMCS w Lublinie
Bychawskie Centrum Kultury

 

 


PATRONI MEDIALNI

 

 

 


Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  

 

 

 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe