Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt „Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska”

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” organizował projekt „Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska”.

ZOBACZ:

W ramach naszych działań staraliśmy się dotrzeć do najstarszych pszczelarzy z Lubelszczyzny, aby nagrać i opublikować ich wspomnienia.

Pasieki od setek lat stanowią element krajobrazu kulturowego polskiej wsi, a pszczelarstwo jest ważną częścią naszego dziedzictwa. Niestety staje się ono jednym z ginących zawodów. Znikają gwałtownie tradycyjne małe pasieki. Dlatego chcemy nagrać wspomnienia najstarszych pszczelarzy żyjących na Lubelszczyźnie i zebrać materiały związane z historią pszczelarstwa w regionie. Chcemy też poprzez nowe technologie opowiedzieć o niezwykłym projekcie zapoczątkowanym przed, a rozwijanym zaraz po wojnie – stworzenia z Lubelszczyzny rodzaju zagłębia pszczelarskiego – Rzeczpospolitej Pszczelarskiej. Jej centrum stanowić miała Pszczela Wola, gdzie chciano rozwijać nowatorską naukę o hodowli pszczół. Miał to być jedyny taki kompleks pszczelarski w Europie. Historia tego projektu jest też historią wielu pszczelarzy społeczników, przykładem ich patriotycznych i obywatelskich postaw. Dzięki tym materiałom powstał portal i wirtualne makiety poświęcone kulturze, roli i historii pszczelarstwa w regionie. Jest to również opowieść o losach niezwykłego lubelskiego pszczelarza Stanisława Jasińskiego (1900-1984).

Kontakt:

Piotr Lasota: [email protected],

tel.: (81) 532 58 67

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe