Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt „Pożar Lublina – 298 rocznica ocalenia miasta z wielkiego pożaru”

 
Projekt "Pożar Lublina - 298 rocznica ocalenia miasta z wielkiego pożaru". jest działaniem, które przypomina i promuje historię Lublina, ukazując kontekst kulturowy dawnego miasta jego mieszkańcom, turystom i internautom. Inspiracją i punktem spinającym projekt jest unikalny XVIII wieczny obraz w kościele oo. dominikanów, ukazujący ocalenie Lublina z pożaru dzięki cudowi relikwii Drzewa Krzyża Świętego.
W jednej z bocznych kaplic Bazyliki oo. Dominikanów  w Lublinie znajduje się niezwykły obraz „Pożar miasta Lublina”. Przedstawia on płonące miasto, przez które idzie procesja dominikańska niosąca relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Wydarzenie to miało miejsce 2 czerwca 1719 roku. Tego dnia na Podzamczu rozgorzała pożoga. Pioruny bijące z nieba wzniecały coraz to nowe ogniska pożaru. Mieszkańców ogarnęło przerażenie. Gdy wydawało się, iż już nic nie powstrzyma kataklizmu, ojcowie dominikanie zwrócili się o pomoc do Boga, wyruszając procesją naprzeciw pożarowi. Swoje modły zanosili także rabini w najbardziej ogarniętej pożarem dzielnicy żydowskiej. Dzięki modlitwom w czasie procesji poznana została przecudowna Krzyża Świętego protekcja, z osobliwej prowidencji boskiej doznana...Stał się cud, ogień udało się opanować. Na pamiątkę tych wydarzeń powstał obraz. 
 
Pożary jako kataklizmy, które pustosząc, jednocześnie stwarzały możliwości architektonicznych i przestrzennych przemian, były wydarzeniami znaczącymi dla miasta.  W ramach projektu chcemy przygotować  portal edukacyjny poświęcony pożarom Lublina oraz dawnym metodom walki z ogniem. Opowieść o pożogach ma być jednocześnie narracją o miejscach i ludziach, których one dotykały.  Elementem portalu będzie też stworzona na podstawie wspomnianego obrazu (który nie tylko ukazuje historyczne wydarzenie, ale jest też najlepszym znanym przekazem ikonograficznym mówiącym o wyglądzie dawnego miasta) interaktywna makieta, dzięki której użytkownik będzie mógł poznać ważne  miejsca ówczesnego miasta. W portalu znajdą się też nagrania relacji o tym, jak z żywiołem walczono kilkadziesiąt lat temu.
 
Dokładnie w 298 rocznicę uwiecznionych na obrazie wydarzeń chcemy odtworzyć w formie happeningu procesję dominikańską, która ratowała wtedy Lublin. Będzie jej towarzyszyć narracja o dziejach miasta a poprzedzi ją pokaz sprzętu gaśniczego.
 
Nasz projekt „ Pożar Lublina – 298 rocznica ocalenia miasta z wielkiego pożaru” zyskał wsparcie i został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe