Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Ostatni świadkowie"

projekt nagrań wspomnień z okresu dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej

 

Ośrodek „Brama Grodzka -  Teatr NN” rozpoczął w 2015 roku realizację projektu „Ostatni świadkowie”, polegającego na dotarciu do najstarszych mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny i nagraniu ich wspomnień z okresu dwudziestolecia międzywojennego i czasów II wojny światowej.


Najbliższe lata to czas, kiedy po raz ostatni mamy możliwość rozmowy oraz rejestracji wspomnień osób pamiętających życie przedwojennego i wojennego Lublina oraz innych miejscowości w regionie lubelskim. Szczególnie ważne są rozmowy z osobami, które urodziły się przed 1935 rokiem, czyli mające teraz ponad 80 lat. Są to przedstawiciele ostatniego pokolenia, które doświadczyło przedwojennej i wojennej rzeczywistości, dla większości z nas znanej jedynie z literatury, zdjęć czy podręczników historii. Relacje świadków tych czasów dają nam niepowtarzalną okazję dotknąć świata, który już nie istnieje. Nieuniknionym jednak jest, że te osoby od nas odchodzą, dlatego tak ważne jest utrwalenie ich wspomnień dla następnych pokoleń, które nie będą już miały okazji na bezpośrednie spotkanie.


Projekt „Ostatni świadkowie” ma symboliczne znaczenie w szczególności w kontekście zbliżającego się 700-lecia Lublina. Wszystkie relacje zostaną zarchiwizowane w Archiwum Pracowni Historii Mówionej oraz udostępnione na stronie internetowej programu Historia Mówiona (www.historiamowiona.teatrnn.pl) realizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 

 


Koordynatorka projektu: Agata Radkowska-Parka
tel. (+48) 81 532 58 67
e-mail: [email protected]

 

Opieka merytoryczna: Wioletta Wejman
tel. (+48) 81 532 58 67
e-mail: [email protected]