Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Lublin. W kręgu żywiołów – woda"

Realizując projekt „Lublin. W kręgu żywiołów – woda” chcieliśmy podkreślić rolę i znaczenie wody dla rozwoju, rozbudowy i kształtowania się Lublina oraz zmian jakie w nim zachodziły. Woda to życie, ale również nieujarzmiony żywioł powodujący powodzie czy epidemie, które niejednokrotnie zmieniają oblicze miasta.

 

Zespół realizujący projekt podczas konsultacji w MPWiK Lublin, fot. Piotr Lasota

 

W 1471 r. Kazimierz Jagiellończyk wydał Lublinowi pozwolenie na urządzenie kanałów dla sprowadzenia wody z rzeki Bystrzycy. W owych czasach prawie żadne miasto, poza Krakowem, nie posiadało wodociągów. W 1506 r. została zawarta umowa między włodarzami Lublina a rurmistrzem Janem na zbudowanie pierwszych kanałów.

Tak powstał drewniany wodociąg rurmistrza Jana, tak również chcemy zacząć naszą opowieść o znaczeniu wody dla życia i rozwoju cywilizacyjnego Lublina. Jest to dla nas również sposób opowiadania o mieście poprzez kształtujące go żywioły.

 

Modelowanie rurmusa, autor modelu: Robert Miedziocha

Naszą ambicją była rekonstrukcja 3D technologii, wyglądu i przebiegu drewnianego wodociągu Jana przez miasto. Pragnęliśmy, aby nasza opowieść o zależności wody, człowieka i cywilizacji była jak najszersza i poruszała wszystkie najważniejsze dla rozwoju i kształtu miasta aspekty, takie jak budowle hydrotechniczne, znaczenie dla przemysłu, powodzie, obieg wody w mieście, zawody związane z wodą, środowisko przyrodnicze, wpływ na krajobraz i topografię miasta, wierzenia o wodzie, motywy wody w ikonografii czy rekreacja.

O tym wszystkim opowiadamy poprzez modele 3D, hasła tematyczne, mapy, plany, ikonografię archiwalną oraz wspomnienia świadków historii.

Strona internetowa projektu: https://teatrnn.pl/lublin-woda/

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Muzeum Historii Polski, dzięki któremu realizowany jest projekt oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, głównego partnera projektu.

Piotr Lasota

Koordynator Projektu

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe