Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Lublin. Opowieść o mieście"

 

Projekt "Lublin. Opowieść o mieście" zrealizowany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego miał na celu opracowanie i udostępnienie wybranych zbiorów Ośrodka. 

 

W projekcie wykorzystane zostały zasoby Programu Historia Mówiona (relacje świadków historii) i  Pracowni Ikonografii (fotografie autorstwa Edwarda Hartwiga). Zostały one opracowane, a następnie opublikowane w innowacyjnej formie opowieści łączącej  opracowane relacje i fotografie z innym zasobami Biblioteki Multimedialnej Ośrodka “Brama Grodzka ­- Teatr NN”.

Materiały mogą być teraz wykorzystywane w celach edukacyjnych i popularyzatorskich z uwzględnieniem ich dostępności i umożliwienia ponownego wykorzystania dzięki zastosowaniu atrakcyjnych form prezentacji.

 

Zasoby opracowane w ramach projektu zostały opublikowane w serwisie interrnetowym:

www.teatrnn.pl/opowiesci

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
Zespół projektu:
 
Łukasz Kijek
Łukasz Kowalski
Piotr Krotofil
Justyna Lasota
Agnieszka Ląkocy-Sulej
Joanna Majdanik
Katarzyna Puczyńska
Monika Śliwińska
Wioletta Wejman
Magdalena Wróblewska
Joanna Zętar
 
Projekt realizowany we współpracy z Ewą Hartwig- Fijałkowską oraz Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.
 
 
MEDIA O PROJEKCIE:
 
Małgorzata Domagała, Lubelskie "expo" sprzed 63 lat, "Gazeta w Lublinie, 2 08 2017, s. 3.
MS, 77 tys. na pokazanie inaczej zdjęć Hartwiga, "Kurier lubelski", 10 10 2017, s. 7.
Małgorzata Szlachetka, Tak wyglądał Lublin Edwarda Hartwiga, "Kurier lubelski", 22 11 2017, s. 5.
MD, Zdjęcia Hartwiga już są w sieci, "Gazeta w Lublinie", 8 12 2017, s. 3.
 

 

 
 

Opowieść o Lublinie. Zobaczcie niesamowite zdjęcia Edwarda Hartwiga
https://lublin.onet.pl/opowiesc-o-lublinie-zobaczcie-niesamowite-zdjecia-edwarda-hartwiga/0kev5ql

 

Lublin: trzy tysiące zdjęć Edwarda Hartwiga udostępniono online
https://lublin.onet.pl/lublin-trzy-tysiace-zdjec-edwarda-hartwiga-udostepniono-online/sb08vnl

 

Trzy tysiące zdjęć Lublina wybitnego fotografa Edwarda Hartwiga dostępne online
http://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/trzy-tysiace-zdjec-lublina-wybitnego-fotografa-edwarda-hartwiga-dostepne-online

 

 
Radio Lublin
 
Ponadto audycje w Radio Puls i Radio Centrum.
 
 

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe