Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt „Lublin. Location 2.0” na „Festiwalu Partnerstwa” we Lwowie

Prezentacje dorobku kulturalnego miast partnerskich Lwowa.


W dniach 14-15 września 2013 roku we Lwowie odbył się II Polsko-Ukraiński „Festiwal Partnerstwa”. Festiwal miał na celu zaprezentowanie wizytówek kulturalnych miast i województw partnerskich Lwowa i obwodu lwowskiego: m.in. Krakowa, Lublina, Przemyśla, Wrocławia oraz województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Na scenie znajdującej się na Rynku lwowskiej starówki wystąpiły zespoły muzyczne z Polski i Ukrainy.

 

 

W namiocie promocyjnym „Lublin. Miasto inspiracji” lwowianie mogli uczestniczyć w wirtualnym spacerze po Lublinie z XVI-wieku przygotowanym przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” we współpracy z firmą „Ideopolis” w ramach projektu „Lublin.Location2.0”.

Czytaj >>> więcej o projekcie "Lublin.Location 2.0"

 

W części oficjalnej Festiwalu - w spotkaniach z władzami Lwowa i regionu lwowskiego oraz Konsulem Generalnym RP wzięła udział delegacja Miasta Lublin na czele z Prezydentem Krzysztofem Żukiem.

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe