Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy"

Projekt „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy"

Epidemie przez wieki budziły lęk. Dotykały wszystkich członków społeczności niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, poglądów religijnych czy warstwy społecznej. Uważamy, że przywrócenie pamięci lokalnej o epidemiach w kontekście współczesnej niewielkiej historycznej świadomości na ten temat jest niezwykle istotne. Lubelska Trasa Podziemna będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotuje internetowy portal edukacyjny poświęcony epidemiom, które miały miejsce w Lublinie oraz przedstawi je w szerszym kontekście dawnej Rzeczypospolitej obejmującym czas przed epidemią, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu, wskazując na demograficzne, gospodarcze, społeczne, religijne, kulturalne oraz polityczne skutki epidemii.

Z fragmentów odnotowywanych w dokumentach miejskich czy kronikach klasztornych wyłania się obraz trudnych decyzji podejmowanych przez władze miejskie jak i heroicznego poświęcenia wybitnych jednostek w służbie drugiemu człowiekowi. Znaleźć tam można dowody na to, że przedstawiciele elit finansowych i społecznych dawnej Rzeczypospolitej w poczuciu współodpowiedzialności za państwo potrafili podzielić się własnym majątkiem z potrzebującymi czy też udzielać pomocy żywnościowej. Pokażemy reakcje ludzi w sytuacjach zagrożenia w tym solidarnościowe postawy reprezentantów różnych stanów społecznych i to, jak wyglądała pomoc mieszkańcom miasta: materialna, duchowa i medyczna.

Przygotujemy mapę, pokazującą miejsca związane z zarazami. Nagramy historie mówione na temat przedmiotu naszego projektu. Poza portalem edukacyjnym zostanie także przygotowany quest dotyczący miejsc i ludzi związanych z epidemiami. W ramach projektu „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy” zostaną przygotowane 2 filmy: z inscenizacją „Opowieści lubelskiego balwierza” w Lubelskiej Trasie Podziemnej oraz ze spaceru tematycznego po mieście „Szlakiem lubelskich epidemii”. Zostaną one udostępnione na stronie internetowej portalu.

Projekt „Historyczny obraz Lublina w czasach zarazy" jest działaniem, które w atrakcyjny sposób upowszechni i spopularyzuje wiedzę dotyczącą historii Lublina. Celem projektu jest przywrócenie pamięci lokalnej na temat epidemii i popularyzacja wiedzy o historii Polski z tej perspektywy.

 

Partnerzy projektu:

Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lubelska Izba Lekarska

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej

Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej Przyjaźń w Lublinie

Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.