Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt edukacyjny "Lublin 1944-1945 – trudny fragment historii"

Projekt edukacyjny

Realizując projekt "Lublin 1944-1945 – trudny fragment historii" chcemy pokazać postawy tych lublinian, którzy w lipcu 1944 roku zdecydowali się wystąpić przeciwko komunizmowi i zapłacili za to wysoką cenę.

Powszechnie znany jest fakt, że w lipcu 1944 roku w Lublinie ulokował się Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Niewielu lublinian natomiast wie, że zanim to nastąpiło, dnia 25 lipca 1944 roku wojewódzkie struktury Polskiego Państwa Podziemnego na krótko objęły władzę i w ten sposób wystąpiły przeciw PKWN-owi.

W krytyczny sposób przybliżymy odbiorcom projektu działania PKWN-u i TRJN, w szczególności skierowane przeciwko Polskiemu Państwu Podziemnemu. Na tle tej konfrontacji, której wynik z góry był przesądzony, szeroko rozwijało się życie kulturalne i naukowe. Te wielokierunkowe przemiany zostaną pokazane na portalu internetowym projektu

 


Na ofertę edukacyjną projektu składa się scenariusz lekcji historii o Lublinie w 1944 roku oraz konkurs fotograficzny „Ślady przeszłości”. Konkurs skierowany jest do młodzieży.

Tytułowe „Ślady przeszłości” to fotografie z rodzinnych zbiorów lub znajdujące się w zasobach Ośrodka „Brama Grodzka Teatr – NN”. Te stare fotografie zainspirują prace konkursowe. Uczestnicy konkursu będą mieć za zadanie wykonanie prac zestawiających obok siebie zdjęcia historyczne ze zdjęciami współczesnymi. W ten sposób chcemy pobudzić uczestników do refleksji nad historią Lublina, uświadomić zachodzące zmiany architektoniczno-krajobrazowe - „pewne widoki giną bezpowrotnie”. Dodatkowo uczestnicy konkursu poznają sposoby wykonywania cyfrowych kolekcji fotograficznych, co może być im przydatne z tworzeniu prywatnych fotoopowieści. Może zdarzy się taka sytuacja, że wnuczek wraz ze swoim dziadkiem zaprezentują fotografie zrobione przez ich obu w różnych odstępach czasu. Dla najlepszych prac konkursowych przewidziane są nagrody.

Konkurs poprzedzą warsztaty, w czasie których uczestnicy dowiedzą się o tym w jaki sposób ikonografia została wykorzystana w tworzeniu makiety Lublina z 20-lecia międzywojennego oraz poznają cyfrowe metody przetwarzania i prezentacji fotografii.

 

>>> czytaj więcej o konkursie

 


W związku z realizowanym projektem Ośrodek „Brama Grodzka Teatr – NN” zwraca się z prośbą do osób, które uczestniczyły w tamtych wydarzeniach lub pamiętają realia w jakich toczyło się życie w latach 1944-1945.

Chcemy utrwalić i zachować dla kolejnych pokoleń Wasze bezcenne wspomnienia.

Zwracamy się również z prośbą do osób, które są w posiadaniu pamiątek związanych z wydarzeniami z lat 1944-1945.

Chcemy utrwalić i zachować dla kolejnych pokoleń dokumenty z tamtej epoki.

 

Kontakt:
Łukasz Kijek
[email protected]

 

 

 

 

 

Projekt dofinansowany
przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.