Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Chronoportal Lublin"

Projekt "Chronoportal Lublin"

Projekt “Chronoportal Lublin” ma na celu opracowanie i udostępnienie wybranych zbiorów dotyczących dziedzictwa kulturowego Lublina, pozyskanych przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz udostępnienie i umożliwienie ponownego ich wykorzystywania do celów popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych. Tematyka projektu dotyczy lat 1901–2021, obejmujących istotne wydarzenia w historii Lublina m.in: Wystawę Rolniczo-Przemysłową (1901) i stulecie urodzin Julii Hartwig (1921-2017). Projekt jest innowacyjną opowieścią dokumentalną, łączącą różne typy zdigitalizowanych zbiorów. Opracowane zasoby są zaprezentowane w ramach portalu internetowego dostępnego pod adresem:  https://teatrnn.pl/chronoportal/ 

Projekt „Chronoportal Lublin” miał na celu udostępnienie wybranych zbiorów pozyskanych przez Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, a następnie ich udostępnienie oraz umożliwienie ponownego wykorzystywania w celach popularyzatorskich, edukacyjnych i naukowych. Tematyka projektu dotyczy dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego Lublina w okresie od 1901 do 2021 roku, obejmującym istotne wydarzenia w historii miasta.

W wyniku projektu „Chronoportal Lublin” powstała innowacyjna opowieść dokumentalna, łącząca różne typy zdigitalizowanych zbiorów. Ma ona formę narracji opartej na łączeniu fotografii i relacji świadków historii oraz innych materiałów takich jak mapy, prasa, dokumenty życia społecznego. Zasoby zostały przedstawione jako cyfrowe narracje/opowieści i są dostępne w portalu internetowego pod adresem https://teatrnn.pl/chronoportal.

O projekcie „Chronoportal Lublin” tak pisze jego pomysłodawca – Tomasz Pietrasiewicz:

Chronoportal jest rodzajem hipertekstowego i multimedialnego kalendarium. Jego idea nawiązuje do idei geoportalu, ale w chronoportalu elementem porządkującym materiał jest nie przestrzeń, a czas. Chronoportal integruje ze sobą dwie najbardziej elementarne narracje o każdym mieście, czy też miejscu: wiedzową (hasła, leksykony, artykuły) i subiektywną (nagrane czy też spisane wspomnienia mieszkańców oraz fotografie). Dzięki temu internauta może dowiedzieć się czegoś o mieście, ale też odczuć je słuchając opowieści mieszkańców i oglądając zrobione przez nich zdjęcia.

Materiały opracowane podczas projektu są dostępne w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN (https://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra). Są to przede wszystkim fotografie ze zbiorów prywatnych tworzące opowieść o mieście i ludziach ostatniego wieku oraz nagrania relacji świadków historii, które są zapisem historii widzianej i doświadczonej „z pierwszej ręki”. Połączenie obu sposobów „opowiadania o mieście” daje unikalną możliwość zachowania wartości dziedzictwa kulturowego na indywidualnym, subiektywnym poziomie personalnych doświadczeń.

W ramach projektu opracowano 1500 zdjęć, 50 relacji świadków historii, uzupełniono rekordy baz danych dostępnych w systemie historycznej informacji przestrzennej hGIS, przygotowano hasła historyczne udostępnione w ramach Kalendarium Lublina (https://teatrnn.pl/chronoportal/kalendarium-lublina/) , stworzono narracje multimedialne oraz zorganizowano spotkanie promocyjne podczas, którego odbyła się publiczna prezentacja projektu (https://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/opowiesci-z-bramy-audycje-internetowe-8/).

Zespół realizujący projekt:

Jacek Jeremicz, Joanna Kijek, Robert Korulczyk, Łukasz Kowalski, Jakub Kuna, Agnieszka Ląkocy-Sulej, Kinga Ludwik, Teresa Markowska, Konrad Nowicki, Patryk Pawłowski, Wioletta Wejman, Magdalena Wróblewska.

Współpraca: Piotr Celiński.

Pomysłodawca: Tomasz Pietrasiewicz.

Koordynacja projektu: Joanna Zętar.

Partner projektu: Instytut Kultury Cyfrowej.

 

Projekt "Chronoportal Lublin" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Rusza projekt Chronoportal Lublin

https://lublin.eu/kultura/informacje/wiadomosci/rusza-projekt-chronoportal-lublin,3245,41,1.html

UM Lublin: Rusza projekt Chronoportal Lublin

https://wiadomoscilublin.pl/20211208448375/um-lublin-rusza-projekt-chronoportal-lublin-1638944462 

Chronoportal Lublin. Startuje wyjątkowy projekt historyczny

https://radio.lublin.pl/2021/12/chronoportal-lublin-startuje-wyjatkowy-projekt-historyczny/

120 lat Lublina na zdjeciach i w opowieściach

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/hipertekstowe-i-multimedialne-kalendarium,n,1000299880.html

Chronoportal, czyli 120 lat w jednym projekcie

https://centrum.fm/chronoportal-czyli-120-lat-w-jednym-projekcie 

TVP: Zobacz co słychać

https://lublin.tvp.pl/58095768/6-stycznia-2022 

24.01.2022 Druga połowa dnia

https://radio.lublin.pl/2022/01/24-01-2022-druga-polowa-dnia/ 

13.02.2022 Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa

https://radio.lublin.pl/2022/02/13-02-2022-nie-tylko-rozrywkowa-niedziela-radiowa/ 

oraz

Radio Złote Przeboje, Radio TOK FM, Radio Lublin, Radio eR.

 

Kategorie