Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Opowieści z Bramy: Wolność

Projekt zakłada przygotowanie wspólnie z lokalną społecznością krótkich filmów dokumentalnych dotyczących ostatnich stu lat historii Lublina i Lubelszczyzny i skupiających się na tematyce wolności.
 
Forma dokumentów (czerpiąca z popularnego wśród młodzieży portalu YouTube) oraz będące częścią składową projektu warsztaty mają ułatwić popularyzację dorobku kulturalnego wśród młodzieży i otworzyć tę grupę szerzej na zainteresowanie historią rodzinną i regionalną.
 
Wykorzystanie wiedzy historyków, historii mówionych i archiwaliów (zdjęć, nagrań, artykułów prasowych itp.) zbieranych od lat przez Ośrodek “Brama Grodzka -Teatr NN” zabezpieczy wartość merytoryczną filmów, ale też ma ułatwić porozumienie młodzieży z osobami dorosłymi i seniorami.
 
Projekt celowo skupi się na marginaliach: historiach rodzinnych i osobistych, pokazując wspólną, polską historię i regionalną kulturę jako zbiór historii prywatnych. Filmy zostaną udostępnione w portalach społecznościowych oraz na stronach Ośrodka.
 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową poświęconą projektowi:
https://teatrnn.pl/opowiesci/wolnosc
 
 
 

Patroni medialni: