Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

OKNO: Zbliżenia 2014: Spotkanie Trzecie: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" (12-13.12.2014)

Prezentacja działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w ramach projektu "OKNO: Zbliżenia. Spotykanie Teatru" realizowanego przez Teatr Kana ze Szczecina.

W dniach 12-13 grudnia 2014 roku pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez Teatr Kana ze Szczecina. Było to trzecie spotkanie realizowane w ramach projektu "OKNO: Zbliżenia: Spotykanie teatru: Centrum, czyli Pogranicze".

 

Projekt "Okno: Zbliżenia. Spotykanie teatru" jest kontynuacją festiwalu Spotkań Teatralnych OKNO realizowanego przez Teatr Kana od 1997 roku. Założeniem festiwalu było prezentowanie i promowanie różnorodnych nurtów poszukiwań twórczych obecnych we współczesnym teatrze alternatywnym, a także wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy twórcami oraz nieformalna edukacja artystyczno-kulturalna.

Piętnasta edycja zapoczątkowała nowy etap w realizacji festiwalu - przyjął on formułę realizowanych klika razy w roku tematycznych spotkań z wybranymi artystami, których twórczość jest przedstawiania w możliwie szerokim spektrum.

 

Tegoroczna edycja projektu została połączona hasłem: Centrum, czyli Pogranicze. Odwołując się to tego filmowego tytułu realizatorzy projektu chcą sięgnąć do źródeł - do początków historii trzech - położonych z daleka od wielkich aglomeracji, ale niezwykle ważnych dla polskiego teatru ośrodków skupiających ludzi, dla których "pogranicze" stało się życiowym wyborem.

Teatr Węgajty, Ośrodek Pogranicze i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" to nowoczesne, interdyscyplinarne centra kulturowe, prowadzące równolegle działalność artystyczną, badawczą, edukacyjną i dokumentacyjną.

 

 

PROGRAM SPOTKANIA Z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN"

piątek - 12.12.2014
18:00 - Pamięć Miejsca - o działaniach Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie - opowiadali  Joanna Zętar i Witold Dąbrowski.

21:00 - wystawa druków typograficznych powstałych w Izbie Drukarstwa działającej przy Domu Słów

 

sobota - 13.12.2014

10:00 - warsztat: Cyfrowa animacja kultury: planowanie projektu, technologie, media społecznościowe - prowadzenie Łukasz Kowalski

12:00 - warsztat: Historia Mówiona - prowadzenie Wioletta Wejman

14:30 - warsztat: Remiks filmowy - prowadzenie Karolina Kryczka-Kowalska

15:00 - warsztat: Tworzenie książeczek pamięci - prowadzenie Alina Bąk

 

19:00 - spektakl Teatru NN pt. "Opowieści z Bramy"
wystąpili: Witold Dąbrowski i Jarosław Adamów

20:00 - projekcja filmu "Magiczne miasto", reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI na stronie Teatru Kana

 

 

MEDIA O WYDARZENIU:

Okno - Zbliżenia. Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

http://szczecin.naszemiasto.pl/imprezy/okno-zblizenia-osrodek-brama-grodzka-teatr-nn-1505378.html

 

Warsztaty, projekcje, spotkania i dyskusje

http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/warsztaty-projekcje-spotkania-i-dyskusje.html

 

Okno na Bramę Grodzką - Teatr NN z Lublina w Kanie
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,137466,17123335,Okno_na_Brame_Grodzka___Teatr_NN_z_Lublina_w_Kanie.html#ixzz3McyTZsxH

 

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN na OKNACH [RELACJA]

http://radioszczecin.pl/index.php?idp=172&idx=2453